Bouw mee aan een Digitaal Vlaanderen

Cegeka's Flanders Digital wil, in partnership met de Vlaamse overheid, ervoor zorgen dat Vlaanderen naar de Europese top-5 van meeste gedigitaliseerde regio's uitgroeit. Cegeka is hierin de strategische IT-partner van de Vlaamse overheid

Wij zetten op die manier onze schouders onder de verdere digitalisering van Vlaanderen op het vlak van digitale werkplekken en het bouwen van applicaties die impact hebben op 6,6 miljoen Vlamingen, zoals jij en ik. We zoeken hiervoor mensen met, om het op z'n Vlaams te zeggen, goesting

MicrosoftTeams-image (31)

Vlaamse overheid: projecten met impact!

"Van zwangerschap tot aan het 25 ste levensjaar van je kind: door het Groeipakket wat we bij Cegeka ontwikkelen krijgen 960.000 Vlaamse gezinnen automatisch de correcte toeslagen en uitkeringen over deze periode toegewezen. Over een project met impact gesproken!

We maken hiervoor bij Cegeka steeds gebruik van de allerlaatste technologieën en methodologieën in plaats van klassieke (database) systemen. Zeker gezien de complexiteit van dit project is de juiste technologiekeuze essentieel. Mee zijn met de laatste ontwikkelingen is iets wat mijn werk nóg boeiender maakt.

Dit met als resultaat een enorm positieve bijdrage aan onze maatschappij. Hier ben ik zeer trots op, samen met de 35 medewerkers die op het Groeipakket werken.  Het feit dat we hiervoor de European Public Sector Award 2019  en Computable Award in 2020 hebben gewonnen, onderstreept onze ambitie en toegevoegde waarde die we willen brengen bij de Vlaamse overheid."

 

- Jos Verrelst (Program Manager Flanders Digital bij Cegeka)

Jos_Blauw

Onze meest recente projecten:

 • Met Persona willen Agodi (het Agentschap voor Onderwijsdiensten) en Ahovoks (het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificatie en Studietoelagen) een nieuwe applicatie in gebruik nemen om de personeelsgegevens te beheren. Het huidige EPD is immers na meer dan dertig jaar evolutie aan de grenzen van zijn mogelijkheden gekomen. Bovendien willen de agentschappen het aantal manuele handelingen bij het beheer van de data drastisch terugbrengen, om tijd vrij te maken voor advies en klantencontact. En tenslotte wil men een moderne applicatie inzetten als motor van een bredere, directere dienstverlening naar de verschillende stakeholders.

  Cegeka is samen met onze partner DXC aangeduid door Agodi en Ahovoks om Persona te bouwen. Daarbij werken we nauw samen met onze collega’s van Cronos. Zij staan in voor het algemene project management en ICT Governance. Daarnaast heeft Cronos ook de opdracht gekregen om de processen die bij de dataverwerking gebruikt worden grondig te analyseren en waar nodig te verbeteren. De output van dit re-engineeringtraject gebruiken wij dan weer als input voor onze functionele analyse en vervolgens implementatie.

 

 • Om van Vlaanderen de toonaangevende regio te maken op het vlak van IoT en smart cities gaat de Vlaamse overheid het Vlaamse Sensor Data Space door DXC - Cegeka laten ontwikkelen.

  De Vlaamse overheid zal het Vlaamse Sensor Data Space inzetten om een antwoord te bieden op de vloedgolf aan snelstromende, realtime data afkomstig van allerhande toestellen, camera’s en sensoren. Dankzij het VSDS kan deze massa aan nieuwe data belangrijke nieuwe inzichten leveren en het mogelijk maken om slimme toepassingen te bouwen. Bijvoorbeeld slimme verkeerslichten of sensoren die het waterniveau monitoren in onze waterlopen.

  Het is de ambitie van Digitaal Vlaanderen en DXC - Cegeka om samen een eerste versie van het platform klaar te krijgen tegen het einde van dit jaar.

 

 • Naar aanleiding van het kaderdecreet Vlaamse Handhaving werkt DXC - Cegeka aan de ontwikkeling van een Vlaams Handhavingsplatform voor het Agentschap Justitie en Handhaving. Men beoogt alle informatie rond bestuurlijke handhaving van de verschillende inspectiediensten in Vlaanderen te centraliseren. Het doel van het Handhavingsplatform is dat alle betrokken autoriteiten en instanties op de hoogte blijven van de activiteiten in de bestuurlijke handhaving, om zo rekening te kunnen houden met eerder opgestarte procedures, opgelegde sancties en om efficiënter te handhaven.

  Door een integratie te maken met Mijn Burgerprofiel en het e-Loket voor Ondernemingen, zal het ook mogelijk zijn voor burgers en ondernemingen om hun eigen definitieve bestuurlijke sancties te raadplegen. De integratie met de Magda documentendienst zorgt ervoor dat deze partijen de communicatie rond bestuurlijke handhaving efficiënt ontvangen. Op die manier is de bestuurlijke handhaving inzichtelijk voor alle betrokken actoren.

De samenwerking met de Vlaamse overheid ligt mij bijzonder nauw aan het hart. Cegeka is een groeibedrijf met Vlaamse roots, en een stevige lokale verankering.

Stijn Bijnens, CEO Cegeka

Wat bieden we je aan in onze projecten?

 • Continuous learning: je kan jezelf ontwikkelen via exploration days, gildes, mentoring, opleidings-trajecten en mits ondersteuning door een people manager.
 • Agile working: je komt terecht in dynamische teams met gedreven collega's, no-nonsense mentaliteit, open communicatie en agile werking.
 • Begeleiding door people manager: je people manager is je aanspreekpunt, persoonlijke coach en sparring partner omtrent je carrière en ontwikkeling.

 

 • Maatschappelijke impact: je helpt mee aan het bouwen van applicaties die impact hebben op 6,6 miljoen Vlamingen, zoals jij en ik.
 • State-of-the-art technology: je werkt met state-of-the-art methologieën als pair programming, (acceptance) test driven development, doorgedreven DevOps principes en innovatieve technologieën als Blazor, Solid,..
 • Onboarding training package: wij kijken naar je huidig ervaringsniveau en skills en bouwen met je een persoonlijk ontwikkelplan uit om je carrière een boost te geven.

 

Bewezen ervaring

Cegeka heeft reeds diverse waardevolle applicaties ontwikkeld voor de Vlaamse overheid met een maatschappelijke impact. Zo ontvangen 960.000 Vlaamse gezinnen maandelijks een Groeipakket. Dankzij ons platform krijgen ze hun gezinstoelage correct en tijdig uitbetaald. 

Robin Custers is Architect bij Cegeka voor de Vlaamse overheid. Hij zet mee zijn schouders onder de diverse projecten die momenteel lopen. Zo zijn we enerzijds recent gestart met het Persona project (de vernieuwing van het personeelsdossier voor het onderwijs), anderzijds zijn we ook bezig met het Agentschap Justitie en Handhaving waarbij we het Agentschap ondersteunen bij heel hun IT landschap dat zij vandaag aan het opzetten zijn. Verder werken we aan de dossiers die te maken hebben met de uitbouw van een Vlaams dataplatform. Bekijk het verhaal van Robin in onderstaande video: 

Zit je nog met vragen?

Stuur onze recruiter Giovanni een mailtje met jouw vraag.