Bouw mee aan maatschappelijk relevante applicaties

In onze Social Impact divisie krijg je de kans om mee te werken aan boeiende en betekenisvolle projecten. We werken met gedreven projectteams. Je kan continu bijleren en experimenteren met de nieuwste technologieën. De divisie gelooft in de Agile waarden en past ze toe. Er is een open cultuur en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, welzijn en fun op het werk. 

Roel Rymenants - 540x400_3

Social impact:
projecten met impact!

Binnen de divisie Social Impact ontwikkelen we maatschappelijk relevante applicaties die sterk gelinkt zijn aan de sociale zekerheid en de publieke sector. Als burger komen we allemaal (soms zonder het te beseffen) vrijwel dagelijks in contact met deze applicaties.

De sociale bijdragen van zelfstandigen worden correct berekend en de administratie er rond wordt opgevolgd, premies worden berekend en automatisch toegekend, de loonadministratie van bedrijven wordt vakkundig ondersteund,... Dit allemaal met behulp van en dankzij de applicaties die Cegeka ontwikkelt.

Wat bieden we je aan in onze projecten?

 • Continuous learning: je kan jezelf ontwikkelen via exploration days, tech gildes, hackathons, conferenties en interne en externe opleidingen.
 • Agile working: je komt terecht in dynamische teams met gedreven collega's, no-nonsense mentaliteit, open communicatie en ruimte voor zelfsturing.

 

 

 • Continuous feedback: je geeft en krijgt actieve bijsturing en tips.
 • Moderne best practices: je werkt met moderne best practices in alle domeinen gaande van functionele analyse over development tot projectbeheer.

 

Project 1: Acerta EverESSt

Cegeka is op zoek naar kandidaten om onze agile teams te versterken binnen het Acerta EverESSt-project. In dit project bouwen we aan de payroll engine van de toekomst. De belangrijkste taak van een payroll engine, ook wel loonmotor, is het berekenen van lonen: vanaf het bepalen van het recht op brutoloon tot aan het netto, en dit rekening houdend met alle wettelijke bepalingen en stelsels die van toepassing zijn op de verloning in België.Daarnaast dekken we ook alle noodzakelijke aangiftes af in het kader van belastingen en sociale zekerheid, en verzorgen we datastromen naar banken, providers van maaltijdcheques en nog veel meer. 

Acerta is een Belgische HR-dienstverlener met loonadministratie als één van hun hoofdactiviteiten; voor bedrijven van elke omvang. De afdeling die verantwoordelijk is voor deze berekening wordt een "Erkend Sociaal Secretariaat (ESS)" genoemd. De meeste sociale secretariaten werken met loonmotoren gebaseerd op mainframetechnologieën die vaak 20 tot 30 jaar oud zijn. De behoefte groeit voor een nieuwe loonmotor die gebruik maakt van moderne technologie, die zowel kosteneffectief is als nieuwe bedrijfsprocessen en modellen kan ondersteunen. 


Hoe wij met Cegeka dit tot een succes maken?

Door te doen waar we goed in zijn: kwalitatieve software bouwen met behulp van onze Agile-mentaliteit en beste ontwikkelpraktijken. 

De technologiestack is Java-gebaseerd en de applicaties draaien volledig containerized op een Kubernetes-gebaseerd platform, gebruik makend van een geautomatiseerd CI/CD proces. De uitdagingen liggen zowel op vlak van functionele requirements, als operationele requirements (NFR's) waaronder als belangrijkste: performantie, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid.


Welke specifieke technologieën?
 • Applicaties: Java, Spring boot, JPA, Hibernate, Spring, PostgreSQL, SQL, GIT, Gradle, JUnit, Selenium, IntelliJ, REST, HTML, Angular, Mockito, CSS, Jenkins, Concourse
 • Platform: Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform, Concourse
 • Proces: Agile, Extreme Programming, Scrum

We gebruiken technieken als DDD, TDD en BDD binnen een modulaire architectuur die gebruik maakt van microservices.

Joris Vertommen, Directeur Social Impact

Project 2: Ventouris

Ventouris is een kostendelend initiatief voor 8 van de 10 sociale verzekeringsfondsen in België. Met deze fondsen heeft Cegeka een langdurig contract en hebben we door de vlotte samenwerking doorheen de tijd een uitstekende vertrouwensrelatie opgebouwd.

Ventouris is een toekomstbestendig administratief systeem dat de dossierbeheerders ondersteunt in hun dagdagelijkse taken. De toepassing heeft duizenden gebruikers die de dossiers behandelen van meer dan één miljoen actieve zelfstandigen en duizenden actieve vennootschappen.

We werken met een team van om en bij de 40 gemotiveerde medewerkers om de Ventouris applicatie functioneel, wettelijk en technisch up to date te houden.

Via workshops met de klanten denken we na over nieuwe toekomstige gebruikers en hun behoeftes en hoe dit zich vertaalt in nieuwe architecturale noden, functionaliteiten en devices. Op die manier blijven we investeren in een applicatie die ook in de toekomst relevant blijft.

 

Welke specifieke technologieën?
 • Applicaties & frameworks: Spring, Spring boot, Java, Angular, JakartaEE (JSF, EJB, JMS), Rest, SOAP, GraphQL, jUnit, Keycloak, Wildfly
 • Datastores: JPA, Hibernate, Oracle, Sql, Splunk
 • Tools: Git, Jenkins, IntelliJ, Gradle, SonarQube, Docker
 • Proces: Agile, Extreme Programming, Scrum

Project 3: Iriscare

Een van de bevoegdheden die Brussel na de zesde staatshervorming kreeg, was de bevoegdheid voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). De instelling Iriscare stond voor de uitdaging om op korte termijn de applicatie te ontwikkelen om de tegemoetkoming aan te vragen, te beheren en te betalen. Met Cegeka in de cockpit lukte dit. 

De architectuur van de applicaties van Iriscare is opgebouwd rond microservices. Dankzij deze architectuur zijn de applicaties schaalbaar en is het applicatielandschap van Iriscare klaar voor toekomstige uitbreidingen. 

Bekijk hieronder de klantentestimonial.

Work hard, play hard

“De Office Games zijn een maandelijks initiatief waarbij we op onze kantoorsite tijdens de middagpauze laagdrempelige sport- en spelactiviteiten organiseren. Enkele voorbeelden zijn basket, kubben, pingpong, badminton… Ik vind het belangrijk om de Office Games te organiseren om een ontspannend moment tijdens de middagpauze te bieden. Het is de ideale gelegenheid om te connecteren met collega’s uit verschillende teams.

Na een Office Games middag ligt het energiepeil steeds hoger dan op andere dagen en kunnen we met z’n allen met volle aandacht weer productief aan het werk. De Office Games dragen in elk geval bij tot een fijne band met de collega’s en geven een boost voor het werkplezier.”

- Katrien Van de Vonder (Department Manager Social Impact)

MicrosoftTeams-image (50)