Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

iPaaS als elegante oplossing voor IT- en data-integratieproblemen

USE CASE,


Wanneer een bedrijf net is opgericht, gebruikt het een beperkte set van applicaties. Naarmate het bedrijf groeit, wil elke afdeling efficiënter werken, de manier van werken aanpassen en de beste tools voor hun activiteiten kunnen kiezen. Ze creëren hun eigen digitale werkplek en beheren een specifieke set gegevens met de tools die ze hebben geselecteerd.

Elke nieuwe digitale tool die aan het IT-landschap van uw bedrijf wordt toegevoegd, brengt jammer genoeg ook het risico met zich mee dat er aparte, geïsoleerde data-eilandjes binnen verschillende afdelingen ontstaan. Dit gebeurt onbedoeld wanneer uw bedrijf zich ontwikkelt, teams groeien en informatie complexer wordt. Als u bovendien nog partners van buiten uw bedrijf toevoegt, zorgt dat voor nog meer verwarring.

Banner_Company_Partners_Confusion_1024x192

Meer tools, meer problemen?

Binnen elke afdeling worden verschillende software en tools gebruikt die zijn ontworpen om een specifieke set van taken uit te voeren. De software kan deze taken perfect uitvoeren, maar de uitdaging begint wanneer verschillende afdelingen moeten samenwerken. Een deel van de informatie wordt opgeslagen op het mainframe, een ander deel in de cloud. Elke tool die u toevoegt geeft u meer oplossingen, maar vaak creëert de complexiteit van zoveel verschillende processen ook meer problemen.

Op dit moment pakt u deze uitdagingen wellicht handmatig aan, aan het einde van elke dag of maand. Mogelijk moet een medewerker van uw inkoopafdeling informatie van een leverancier in het systeem van uw bedrijf invoeren. Vervolgens controleert hij de informatie in zijn systeem voordat hij deze met uw financiële afdeling deelt. Het wordt nog complexer als hier fouten in sluipen, die leiden tot verdere vertragingen.

Banner_Error_Flow_1024x192

Niet responsief, risicovol en inflexibel

Wanneer verschillende afdelingen verschillende software en tools gebruiken, staan ze mogelijk niet open voor verandering en hebben ze weinig flexibiliteit.

Vier uitdagingen in complexe werkomgevingen

 1. Afhankelijkheden zijn onvoorspelbaar
 2. Gegevens worden meerdere malen handmatig en op verschillende plaatsen ingevoerd
 3. Goedkeuring blijft vereist, zelfs bij automatisering
 4. Een 360° overzicht is niet mogelijk

Dit is niet flexibel en maakt het onmogelijk om uw bedrijf op een responsieve manier te runnen. Niemand heeft een volledig overzicht van alle gegevens die in de organisatie zijn opgeslagen. En de situatie wordt nog complexer als u wilt samenwerken met nieuwe partners buiten uw organisatie. Uw bedrijf heeft mogelijk toegang nodig tot hun informatie en moet hun tools en processen kunnen gebruiken. Er kunnen ook risico's zijn op het vlak van GDPR. Als data over uw hele organisatie versnipperd is, is er geen controle, zijn toegangsrechten onduidelijk en bestaat er een groter risico op onnauwkeurigheden. Gegevens worden meerdere malen ingevoerd, telkens op een andere plaats. Sommige gegevens worden in het CRM ingevoerd, andere in het ERP en nog meer gegevens worden elders dubbel aangemaakt. Als een klant vraagt om zijn gegevens te verwijderen, hoe zeker bent u er dan van dat ze overal zijn verwijderd?

Zelfs wanneer een geautomatiseerde goedkeuring vereist is, verloopt dit soms moeizaam omdat er geen overzicht van de gegevens bestaat. U kunt niet voorspellen waar er afhankelijkheden zullen optreden. Omdat er veel verschillende data-eilanden zijn en veel gegevens worden ingevoerd, zijn inconsistenties zo goed als onvermijdelijk. Als de naam van een veld wordt gewijzigd, kan dat gevolgen hebben elders in de organisatie, maar kunt u mogelijk niet voorspellen waar dat het geval zal zijn tot het zover is.

Uw 360° overzicht wordt belemmerd door het gebrek aan samenhang tussen de verschillende tools en software die door de verschillende afdelingen worden gebruikt.
Maar het kan ook anders.

De oplossing: integratie met iPaaS voor een efficiëntere, flexibelere werkplek

 • Introducing a SaaS component without disrupting business processes

  Integratie met iPaaS biedt u een volledig overzicht van alle tools en gegevens die in uw bedrijf worden gebruikt en opgeslagen. Hiermee voorkomt u dat er geïsoleerde data-eilanden ontstaan, die afgesneden zijn van de rest van uw bedrijfsactiviteiten. U krijgt proactief waarschuwingen wanneer er fouten optreden of updates vereist zijn. De naleving van de GDPR is verzekerd en uw bedrijf kan efficiënter werken.

  Met iPaaS kunt u taken slimmer organiseren. Zo kunt u van sequentiële processen overschakelen naar parallelle processen, zodat niet alles vertraging oploopt wanneer er afhankelijkheden aan het licht komen. Eenvoudige menselijke handelingen kunnen worden gedigitaliseerd en de masterdata kan zo worden ingesteld dat ze door de hele organisatie stroomt. CRM-gegevens worden bijvoorbeeld automatisch in de hele organisatie bijgewerkt.

  Bovendien helpt het afdelingen in uw hele organisatie om samen te werken. Zo weet u waar de vertragingen zich waarschijnlijk zullen voordoen. U weet op elk moment wat uw bedrijf aan het doen is. De dienstverlening zal in het algemeen verbeteren en u bent er zeker van dat uw klanten de beste ervaring krijgen.

Uw digitale gereedschapskist

 • Introducing a SaaS component without disrupting business processes

  iPaaS organiseert alle digitale tools in uw bedrijf en brengt ze samen in een gereedschapskist. In plaats van enkele tools op één plaats en andere tools op een andere onder te brengen, brengt integratie ze allemaal samen zodat u weet waar u kunt vinden wat u nodig hebt.

  U hoeft niet meer te wachten tot Sofie van Operations een update heeft gegeven aan Lisa van IT voordat u de informatie die u nodig hebt kunt krijgen van Thomas bij Finance.

  Iedereen kan blijven werken met de tools die het meest geschikt zijn voor de doelstellingen van zijn of haar afdeling. Maar nu zijn al deze tools en gegevens geïntegreerd. Potentiële problemen kunnen proactief worden opgespoord en aangepakt en de masterdata is zonder vertragingen in uw hele organisatie beschikbaar. Als u met nieuwe leveranciers, klanten of andere partners gaat samenwerken, kunt u hun informatie en tools waar nodig integreren in uw systeem.

Zelfs als uw bedrijf dus onbedoeld complexer is geworden, kunt u alles terug eenvoudiger maken door platforms, applicaties en data te integreren met iPaaS.

Download ebook - Towards an integrated IT landscape with iPaas

Uitdagingen

 • Elke afdeling werkt met andere tools
 • Vertragingen bij het wachten op datasynchronisatie tussen tools
 • Risico op fouten en vertragingen om ze op te lossen
 • Zelfs geautomatiseerde processen vereisen controle en goedkeuring
 • Geen algemeen overzicht van alle processen en tools
 • Moeilijk om problemen op te sporen en te corrigeren wanneer meerdere processen actief zijn
 • Gegevens worden meerdere keren ingevoerd
 • Afhankelijkheden en vertragingen

Aanpak

 • Alle applicaties zijn centraal met elkaar verbonden
 • Beperkt de afhankelijkheden tussen verschillende afdelingen
 • Connecteert masterdata en laat ze door de hele organisatie stromen
 • 360° overzicht van bedrijfsprocessen, over alle applicaties heen
 • Proactieve detectie en waarschuwingen voor potentiële problemen
 • Monitoring van SLA's van partners
 • Digitaliseert eenvoudige menselijke handelingen

Gerelateerde oplossingen


Resultaten

 • Hogere operationele efficiëntie: niet meer wachten op handmatige updates
 • Betere bedrijfscontinuïteit
 • Vlotte, universele integratie van een complex applicatielandschap
 • Meer flexibiliteit voor het bedrijf
 • Eenvoudige integratie van applicaties van partners
 • Betere klantervaring