Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Podmínky použití

1. Rozsah a kontaktní údaje

Tyto podmínky slouží na úpravu používání webových stránek www.cegeka.com.

Tyto uživatelské podmínky si prosím řádně prostudujte společně s prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášením o používání cookies ještě předtím, než začnete tyto webové stránky jakkoliv využívat.

Návštěvou anebo jakýmkoliv použitím těchto webových stránek výslovně potvrzujete svůj souhlas s těmito podmínkami použití, prohlášením o ochraně osobních údajů a prohlášení o používání cookies. Pokud s některou z částí těchto podmínek, prohlášení o ochraně osobních údajů anebo prohlášení o používání cookies nesouhlasíte, pak tyto stránky prosím ihned opusťte.

Tyto webové stránky provozuje Cegeka NV, obchodní společnost založená dle belgického práva, se sídlem v Hasseltu a zapsaná v obchodním rejstříku pod identifikačním číslem 0882.419.490.

Případné žádosti o další informace anebo své připomínky posílejte prosím na výše uvedenou adresu anebo případně na info@cegeka.cz.

 

2. Účel a obsah webových stránek

Tyto webové stránky poskytují informace o službách společnosti Cegeka a umožňuje návštěvníkům vzájemnou interakci s touto společností; například při sjednávání schůzek, zasílání žádostí o další informace, registrace na určitou akci, reakce na článek blogu atd.

Tyto webové stránky obsahují obecné informace, které uživateli nezadávají žádná práva. Není-li uvedeno jinak, informace poskytované na těchto webových stránkách nepředstavují žádnou nabídku služeb a/nebo produktů.

Cegeka se zavazuje udržovat informace na těchto webových stránkách úplné, správné, přesné a aktuální. I přes toto úsilí se mohou v obsahu vyskytovat nepřesnosti.

Vy se zavazujete používat tyto webové stránky v souladu s příslušným právem anebo jiným konkrétním zákonným nebo jiným předpisem, který se na vás vztahuje. Dále se zavazujete, že nebudete využívat žádné „deep links (odkazy na podstránku webu)“, „roboty“ ani jiné technologie na těchto webových stránkách, která by tyto stránky nebo jejich obsah využívala pro účel, který není v těchto podmínkách uveden. Nemáte oprávnění získávat z těchto webových stránek obsah, který pro vás není určen, například „hackováním“ anebo „dešifrováním hesel“, ani žádným jiným způsobem. rovněž se zavazujete, že nebudete zranitelnost těchto webových stránek nijak využívat ani testovat.

 

3. Odpovědnost

Společnost Cegeka nenese žádnou přímo ani nepřímou, obecnou ani zvláštní odpovědnost za žádné přímé ani následné škody vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek, zejména díky používání hyperodkazů, včetně a mimo jiného, poskytování nesprávných údajů, veškerých ztrát, narušení podnikatelské činnosti, poškození uživatelských programů anebo jiných dat na počítačovém systému uživatele, zařízení nebo softwaru uživatele a dalších škod.

I před veškeré toto úsilí nelze služby poskytované na internetu zbavit veškerých potenciálních bezpečnostních rizik. Společnost Cegeka proto nenese žádnou odpovědnost za žádné narušení tajné povahy uživatelských dat, například v případě napadení webových stránek nebo serverů společnosti Cegeka třetími osobami.

Právo na úpravy, pozměňování anebo doplňování těchto webových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění nebo oznámení vyhrazeno. Společnost Cegeka neposkytuje žádnou záruku funkčnosti ani dostupnosti těchto webových stránek, stejně tak nepřijímá žádnou odpovědnost za pochybení anebo dočasnou (ne)dostupnost, ani za žádné přímé či následné škody související s vaší návštěvou na těchto webových stránkách.

Tyto webové stránky mohou obsahovat hyperodkazy, které vedou anebo nepřímo odkazují na webové stránky nebo weby třetích stran. Umístění odkazů na takové webové stránky nebo weby v žádném případě neznamená souhlas s jejich obsahem. Cegeka tímto výslovně prohlašuje, že nad takovým obsahem anebo parametry příslušných webových stránek nemá žádnou kontrolu a zříká se tak veškeré odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s daným obsahem nebo parametry, případně za jakékoliv další ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s jejich používáním. Cegeka tímto rovněž odkazuje na podmínky používání takových stránek.

 

4. Účty

Účty jiných subjektů mimo registrovaných zákazníků společnosti Cegeka a automaticky generované účty jsou zakázány.

Cegeka nepřijímá žádnou odpovědnost za následky protiprávního nebo nevhodného používání zákaznického portálu prostřednictvím těchto webových stránek za použití vašeho přihlašovacího jména a hesla. Veškerou odpovědnost za použití vlastního přihlašovacího jména a hesla zodpovídají jednotliví uživatelé samostatně. Zavazujete nesdělovat své přihlašovací jméno ani heslo třetím stranám. Chcete-li poskytnout přístup ke svému účtu do zákaznického portálu na www.cegeka.com , obraťte se prosím info@cegeka.cz. V takovém případě nenese společnost Cegeka za přístup do zákaznického portálu a jeho použití realizované požadovanými uživateli žádnou odpovědnost.

Tyto webové stránky nesmíte používat k protiprávním nebo nevhodným účelům. Odpovědnost za veškeré činnosti prováděné za použití svého vlastního účtu nesete pouze vy sami.

Společnost Cegeka má právo váš účet bez předchozího oznámení zrušit v případě porušování těchto uživatelských podmínek, v případě nevhodného chování nebo výhrůžek vůči zaměstnancům společnosti Cegeka, ať už ústních nebo písemných, anebo v případě jakéhokoliv zneužité těchto webových stránek, včetně zneužití k propagačním účelům.

 

5. Duševní vlastnictví

Veškeré šíření, zveřejňování anebo opakované využití těchto webových stránek anebo některé jejich části, včetně a mimo jiného, textů, kódů, prvků rozhraní, informací, fotografií, audio a video souborů na nich obsažených, bez výslovného předchozího souhlasu společnosti Cegeka je zakázáno.

 

6. Změny

Cegeka si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravovat. Tyto podmínky jste povinní si pravidelně prostudovat a dodržovat jejich nejnovější verzi. Poslední úprava těchto podmínek byla provedena dne 29. dubna 2014.

 

7. Rozhodné právo a místně příslušný soud

Tyto uživatelské podmínky a jejich výklad se řídí belgickým právem..

Místně příslušným soudem k řešení veškerých sporů je okresní soud v Hasseltu.