Select your location

Pravidla používání cookies

Tato pravidla používání cookies se vztahují na webové stránky www.cegeka.com (a www.nsi-sa.be).

Tato pravidla používání cookies jasně vymezují druh souborů cookies používaných na těchto webových stránkách. Jakmile udělíte společnosti Cegeka svůj souhlas s používáním cookies podle těchto pravidel, dojde k instalaci cookies na váš počítač nebo mobilní zařízení. Pokud s používáním cookies nebudete souhlasit, nemůžeme provést instalaci těch, které jsou ze zákona podmíněny vašim souhlasem.

Pokud s těmito Pravidly používání cookies nesouhlasíte, opusťte prosím ihned tyto webové stránky.

Cegeka používá cookies v kontextu ochrany vlastní bezpečnosti a zachování pravidel zpracovávání osobních údajů. Další informace o těchto pravidlech najdete v Oznámení o používání osobních údajů, zde je uveden i přehled vašich práv v tomto ohledu.

Výčet podmínek používání těchto webových stránek najdete v sekci Podmínky použití.

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou maličké datové soubory, které server příslušné webové stránky prostřednictvím prohlížeče dočasně nebo trvale uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Cookies obsahují jedinečný kód, který nám pomáhá s identifikací vašeho prohlížeče během návštěvy webové stránky (tzv. „session cookie“), anebo při pozdější návštěvě nebo použití webové stránky (tzv. „permanentní cookie“).

Cookies nám umožňují používání webové stránky usnadnit a personalizovat celkový její vzhled. Cegeka může použít i podobné tagy a trackery, které úložnou kapacitu vašeho zařízení využijí jiným způsobem. Ty jsou v tomto dokumentu rovněž zahrnuty mezi „cookies“.

Používání cookies

Webové stránky Cegeka využívají různé druhy cookies:

 • Nezbytné cookies

  Tyto cookies jsou nezbytné pro pohyb po webové stránce a používání jejích funkcí. Umožní vám například orientaci v různých sekcích webové stránky a vyplňování formulářů. Když chcete k přihlášení na zákaznický portál použít svoje přihlašovací jméno, jsou cookies rovněž nezbytné k zabezpečení ověřování vaší totožnosti, než dostanete přístup k vlastním osobním údajům. Bez těchto cookies nebudou hlavní funkce webové stránky fungovat správně.

 • Funkční cookies

  Funkční cookies usnadňují a zlepšují orientaci po webové stránce a pomáhají nám obsah stránky personalizovat pro konkrétního návštěvníka. Sem patří cookies s uloženou preferencí jazykové verze, společně s cookies, které si pamatují, zda jste již stáhli určité dokumenty, abyste nedostávali ten samý dokument pořád dokola.

 • Cookies ke sledování výkonnosti & statistických veličin

  Tyto cookies se používají k optimalizaci výkonu a kvality webové stránky prostřednictvím sběru údajů o jejím využití. Mezi sbírané údaje patří chyby na stránce a doby nahrávání, ale také statistické údaje, které pomáhají zjistit, jaký obsah mají návštěvníci nejraději a proč.

 • Analytické a výzkumné cookies

  Tyto cookies slouží k pochopení, zlepšování a zkoumání produktů a služeb, včetně přístupů na tuto webovou stránku a další související stránky z počítače nebo jiného zařízení. Cookies můžeme používat například k tomu, abychom zjistili, jakým způsobem využíváte jednotlivé prvky na stránce, a k segmentování cílových skupin k testování jednotlivých prvků. Tyto technologie můžeme společně s přijímanými údaji používat ke sledování a zlepšování způsobů využití webových stránek, aplikací, produktů, služeb a inzerce.

 • Inzertní cookies

  Při procházení webové stránky vám možná nainstalujeme cookies od třetích stran, jako jsou například nám přidružené subjekty či propagační společnosti, se kterými Cegeka spolupracuje anebo za účelem sběru údajů o návštěvách jiných webových stránek.

  Cookies spojené s inzercí budou sloužit k zobrazování relevantních a personalizovaných reklam, k omezení počtu opakování jednotlivých reklam anebo k měření efektivity reklamní kampaně.

Správa cookies

Nezbytná cookies lze používat i bez vašeho souhlasu. Váš souhlas i ovšem Cegeka vyžádá k uložení a používání jiných cookies.

Instalaci těchto cookies můžete odmítnout prostřednictvím nastavení ve svém prohlížeči. Rovněž máte možnost veškeré dříve uložené cookies ze svého zařízení vymazat. Mějte ovšem na paměti, že smazáním cookies, včetně těch nezbytných, funkčnost webové stránky omezíte. Více informací o způsobu mazání cookies najdete na www.allaboutcookies.org.

Změny našich pravidel používání cookies

Cegeka si vyhrazuje právo tato pravidla používání cookies průběžně upravovat. Změny těchto pravidel používání cookies vám nahlásíme a zároveň vás požádáme o obnovení svého souhlasu s používáním cookies anebo jeho odmítnutí.

Poslední úpravy a revize těchto pravidel používání cookies jsme provedli [4. května 2018].

Pokud nás chcete kontaktovat

S případnými dotazy ohledně těchto pravidel používání cookies se můžete na společnost Cegeka obrátit na níže uvedené adrese:

Cegeka NV
Universiteitslaan 9
B – 3500 Hasselt 

privacy@cegeka.com