Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Klanten Renta werken efficiënter met vernieuwde, uitgebreide MRT-applicatie

Henri Jeandarme, Director Operations Renta Solutions

Industry: Industrical Goods & Services 


De onderhoudskosten van de vernieuwde applicatie zijn nu merkelijk lager dan vroeger. Ook is de stabiliteit zeer sterk toegenomen.HENRI JEANDARME - DIRECTOR OPERATIONS, RENTA SOLUTIONS

In opdracht van Renta Solutions beheert Cegeka de applicatie MRT (“Maintenance, Repair, Tires”). Via dat communicatieplatform tussen leasemaatschappijen, garages en bandencentrales wordt alle onderhoud van 340.000 leasewagens in België geregeld. Om de meer dan drieduizend Renta-leden, die geen dag meer zonder MRT kunnen, steeds efficiënter en beter te laten werken, is de applicatie eerst grondig vernieuwd en wordt ze momenteel ook uitgebreid.

Minder kosten, betere kwaliteit en extra functionaliteit

Renta Solutions wou het onderhoud van zijn MRT-applicatie goedkoper maken, de beschikbaarheid ervan maximaal garanderen en sneller aanpassingen eraan kunnen doen. Eenmaal vernieuwd, wou het de applicatie ook uitbreiden met nieuwe mogelijkheden die de branche van nut kunnen zijn. De verschillende vertegenwoordigers van die branche werden dan ook nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe MRT-versie. “Wij zouden graag de grootste gemene deler bouwen voor de hele branche”, aldus Henri Jeandarme.

Eerst moderniseren, dan uitbreiden

De applicatie is intussen gemoderniseerd. Ze werd herschreven in Java en wordt nu ook uitgebreid. Renta vond het belangrijk om beide niet tegelijk te doen. “Door een goed functionerend systeem gewoon volledig ‘as is’ te kopiëren, weet je zeker dat de nieuwe versie ook zal werken”, verklaart Henri Jeandarme.

Het bijwerken gebeurt volgens de ‘agile’-methode voor software-ontwikkeling. Daarbij wordt het IT-project in deeltjes gehakt en zo afgewerkt. “Die methode is niet alleen zeer gebruiksvriendelijk, ze brengt ook dynamiek, verhoogt de kwaliteit van de software en zorgt ervoor dat we uiteindelijk de applicatie hebben die we ook echt willen”, getuigt Henri Jeandarme.

Renta-klanten werken nog efficiënter

“De onderhoudskosten van de vernieuwde applicatie zijn nu merkelijk lager dan vroeger”, zegt Henri Jeandarme. “Maar er is meer dan alleen het financiële aspect. Ook de stabiliteit van de toepassing is zeer sterk toegenomen.” En met de uitgebreide applicatie zullen Renta en zijn klanten nog efficiënter kunnen werken.

“Bij dit alles komt nog dat Cegeka zeer correct is. Al van in de offertefase waren er geen verrassingen. Bovendien merken we gedrevenheid en een oprechte interesse in onze organisatie. We hebben ook bewust gekozen voor een Belgische leverancier die goed voor een Belgische klant zou zorgen. En dat is bij Cegeka zeker het geval.”

New call-to-action

340.000 LEASEWAGENS IN BELGIË

communicatieplatform regelt alle onderhoud.

RENTA EN KLANTEN VERHOGEN EFFICIËNTIE

Stabiliteit van de toepassing sterk toegenomen.

KOSTENREDUCTIE

Onderhoudskosten zijn merkelijk lager.


Challenges

 • Modernisering businessapplicatie
 • Businesslogica van oude databank in Magic blootleggen, verduidelijken en aanpassen
 • Betrekken van business owners en key users
 • Integratie met bestaande backendsystemen
 • Modern, stabiel platform voor ca. 30 leasing-maatschappijen en 3000 garages en bandencentrales
 • Opleiding leasingmaatschappijen en e-learningscenario technici


Solution


Technology

 • Java Programming Language
 • Apache Camel
 • Java Servlet Container Tomcat
 • Database MySQL
 • Vaadin application framework voor de user interface
 • Test Driven Development (TDD)
 • Maven
 • Subversion