Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Cegeka News

Jessa kiest voor elektronisch patiëntendossier (EPD) van nexuzhealth


15 februari 2018

Gisterenavond ondertekende Jessa het contract met nexuzhealth voor de implementatie van het geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Jessa wordt zo het 26ste ziekenhuis dat met het EPD van nexuzhealth aan de slag gaat.

Nexuzhealth is een joint venture van UZ Leuven en Cegeka met focus op de verdere ontwikkeling, implementatie en optimalisatie van het zogeheten klinisch werkstation, een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Door de unieke combinatie van de zorgkennis van het UZ Leuven en de 20 jaar ervaring die Cegeka heeft opgebouwd in healthcare-oplossingen, vormt dit de basis voor een succesvol partnership.

Het Jessa Ziekenhuis, één van de medeoprichters van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven, verwerkt zijn patiëntengegevens al ruim 20 jaar op elektronische wijze en was ook een van de eerste die het elektronisch medicatievoorschrift van Cegeka implementeerde. Dat Jessa nu ook voor het volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier kiest, is dus een logische volgende stap.

Yves Breysem, Algemeen Directeur van het Jessa Ziekenhuis: “Het EPD zal de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen alle zorgverleners enorm verbeteren. Het gebruik van een globaal digitaal platform binnen de verschillende afdelingen van het ziekenhuis in combinatie met de uitwisseling van patiëntengegevens over de ziekenhuismuren heen, komt in de eerste plaats de veiligheid en zorg van de patiënt ten goede. En uiteraard gebeurt alles met het grootste respect voor de privacy van elke patiënt.”

Gertie Delande, CEO van nexuzhealth: “We zijn natuurlijk zeer trots dat een belangrijk referentieziekenhuis als Jessa kiest voor nexuzhealth. Het gegeven dat we als Limburgse speler een Limburgs ziekenhuis kunnen ondersteunen met de evolutie naar een betere en digitale patiëntenzorg, doet ons bovendien nog net iets meer plezier.”

Dossierinzage voor patiënt

Het elektronisch patiëntendossier volgt de patiënt over de verschillende nexuzhealth-ziekenhuizen heen. Zorgverleners kunnen op die manier moeiteloos informatie uitwisselen over hun patiënten. De patiënt zelf krijgt via een beveiligd portaal een transparanter overzicht van de belangrijkste administratieve informatie uit zijn dossier: denk aan documentatie, afspraken, vragenlijsten, beelden, berichten ...

Niet alleen de zorgverleners en de patiënt krijgen op een beveiligde manier toegang tot het EPD, ook huisartsen kunnen resultaten inkijken en afspraken inplannen. Het betrekken van verwijzer en patiënt bij het zorgproces zal in de toekomst een belangrijke pijler vormen voor nexuzhealth.

Hilde Goossens, Directeur ICT en Programmamanagement van het Jessa Ziekenhuis: “De patiënt nauw kunnen betrekken bij zijn behandeling en bij het zorgproces vormt voor ons een zeer belangrijke drijfveer. Dat elke patiënt zijn dossier via het EPD zelf kan raadplegen, is een grote stap in de richting van patiëntparticipatie. Samen met nexuzhealth hebben we het volste vertrouwen in de implementatie van het EPD en in een geslaagde samenwerking voor de komende jaren.”


Gerelateerde artikels

f