Vergroot je Power Platform impact met Governance & Adoption

Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid. Zoals bij elke nieuwe technologie, en zelfs als het gebruik ervan heel eenvoudig is, zoals voor het Power Platform, kunnen gebruikers aanvullende training en instructies nodig hebben om het platform effectief en veilig te gebruiken.

Governance & adoptie zijn twee essentiële aspecten van het implementeren van nieuwe technologie, zoals het Power Platform.

Adoptie omvat het begeleiden van gebruikers bij het leren kennen en gebruiken van het platform, terwijl governance zich richt op het waarborgen van efficiëntie en veiligheid door middel van beleid en procedures. Zo voorkom je dat er beveiligingsrisico's ontstaan en dat er bestaande oplossingen gedupliceerd worden.

Power Platform Governance

Het governance-programma van Cegeka heeft als doel een alomvattende governance- en adoptieaanpak te creëren, samen met een operationele, tactische en strategische implementatie. Tijdens dit programma helpt Cegeka je bij het definiëren van deze aanpak tijdens vijf workshops:

 1.  Intake huidig landschap met een assesment inzake maturiteit
 2.  Onderwerpdetails definiëren 1
 3.  Onderwerpdetails definiëren 2
 4.  Definiëring van de Roadmap (en Adoption plan)
 5.  Center of Excellence & Monitoring

Low-code - governance program

Tijdens deze workshops stellen we best practices en policies op het gebied van governance vast, zoals:

  • Het ontwikkelen van een uitgebreid trainingsplan en een strategie voor gebruikersacceptatie. Zo kan je een ​​zelfvoorzienende community van Power Platform-gebruikers creëren en innovatie en procesverbetering in de hele organisatie stimuleren.

  • Om beveiligingsrisico's in het Power Platform te beperken, is een alomvattende aanpak vereist. Dit omvat het implementeren van beleid ter voorkoming van gegevensverlies, het vaststellen van best practices voor authenticatie en het definiëren van beveiligingsrollen binnen Dataverse.

  • Het definiëren en implementeren van best practices, het faciliteren van training voor ontwikkelaars en eindgebruikers, en het opzetten van een raamwerk voor regelmatige audits. Zo kan je problemen identificeren en aanpakken voordat ze groter worden.

  • Om resourcekosten in het Power Platform te beheren, is het belangrijk het gebruik te monitoren om gebieden voor verbetering en efficiëntie te identificeren. Daarnaast is het beheer van rollen en gebruikersrechten essentieel om ongeoorloofde toegang tot gegevens en resources te voorkomen.

Power Platform Adoption

Na het succesvol afronden van het governance-programma, wil je jouw inspanningen natuurlijk naar een hoger niveau te tillen. Met behulp van je op maat gemaakte Governance & Adoption Roadmap van Cegeka, samen met een operationele, tactische en strategische opzet, zet je met vertrouwen het adoptieproces in je hele organisatie in gang.

  • Het programma begint met het ontdekken van de voordelen en mogelijkheden van het Power Platform. Daarna zet je stappen richting de implementatie.

  • Naarmate het team meer kennis en ervaring opdoet, kunnen ze aan de slag met het bouwen van complexere en krachtigere oplossingen om het volledige potentieel van het Power Platform te benutten.

  • Ten slotte benadrukt en promoot het programma een gemeenschapscultuur van continu leren en verbeteren. Dat doen we  door het team aan te moedigen hun ervaringen en kennis te delen en hun eigen expertisecentrum op te zetten.
R19-illustratie

Waarom zou je een Governance & Adoption programma overwegen?

Sommige mensen binnen je organisatie maken waarschijnlijk al gebruik van het Power Platform, dus het is beter om de juiste governance- en adoptieprocessen op te zetten. Zo sluiten individuele inspanningen beter aan op de algehele strategie van de organisatie en voldoen deze ook aan wettelijke en beveiligingsvereisten.

Bij Cegeka geloven we dat het succes van een Power Platform governance- & adoptieprogramma staat of valt met de betrokkenheid van het algemeen management, het programmamanagement, de pro-developers van de IT-afdeling en de citizen developers.

Kortom, iedereen in de hele organisatie draagt zijn steentje bij zodat het governance- en adoptieprogramma echt rekening houdt met de behoeften van alle gebruikers, aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen en voldoet aan de technische vereisten. Hoe betrek je iedereen?

  • We beginnen met het inspireren en versterken van het management van je organisatie om het initiatief binnen je organisatie te verdedigen en te sponsoren.

  • Zodra een visie is vastgesteld, beginnen we samen met het programmamanagement en andere aangewezen belanghebbenden met het opzetten van een aanpak die plannings-, ontwerp- en uitvoeringsfasen omvat, met duidelijke statistieken en KPI's om voortgang en succes te meten.

  • Tenslotte krijgen pro-developers en citizen developers van de IT-afdeling de nodige training, zodat ze de citizen developers kunnen opleiden en ondersteunen en ervoor kunnen zorgen dat ze de best practices en het governancebeleid volgen.

Interesse in Power Platform?

Stuur ons een bericht, we nemen snel contact met je op.

Maak een afspraak voor een videogesprek

Geen zin om een formulier in te vullen? Maak een afspraak voor een virtueel gesprek.