Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Bewijs van duurzaam ondernemerschap

Environment Social Governance (ESG)

Ons ESG Charter

CSR - Innoveren voor  een betere leefwereld

Innoveren voor een betere leefwereld

Wij ontwikkelen innovatieve oplossingen met een positieve impact op het milieu, de mens en de maatschappij.

De gezondheidszorg van vandaag is ingewikkeld - niet alleen voor patiënten, maar ook voor ziekenhuizen, artsen, beheerders en instellingen. Onze digitale oplossingen optimaliseren een divers aantal zorgprocessen om ziekenhuizen te helpen over te stappen van een genezende naar een preventieve aanpak. Minder papierwerk, meer zorgkwaliteit.

Technologieën zoals IoT en 5G zullen ons tal van mogelijkheden bieden om het verschil te maken.

CSR - Impact op milieu verminderen

De impact op het milieu verminderen

Cegeka wilt inzetten op het verkleinen van de ecologische voetafdruk, het beschermen van het milieu en het voorkomen van koolstofvervuiling.

Wij voldoen aan de vereisten van de internationale ISO 14001-norm voor milieubeheer. Dit toont aan dat we op een transparante manier resultaten leveren.

Wij zullen ons richten op het creëren van bewustzijn bij onze medewerkers, wat leidt tot bewuster gedrag dat cruciaal is om onze doelstellingen te realiseren.

CSR - Diverse en inclusieve omgeving

Een diverse en inclusieve omgeving voorzien

Elke medewerker is uniek en anders dan de rest. Wij omarmen een inclusieve werkomgeving.

Wij geloven dat we met een goed evenwicht tussen verschillende persoonlijkheden onze klanten het beste kunnen helpen.

Wij erkennen de toegevoegde waarde, aangezien diversiteit ons in staat stelt onze cliënten een breder spectrum van vaardigheden te bieden en innovatiever te zijn.

Gedragscode voor leveranciers

De ethische principes van deze gedragscode voor leveranciers vormen een belangrijk onderdeel van onze selectie en evaluatie van een leverancier.

Bekijk gedragscode voor leveranciers

Volgende stap naar meer ESG: ISO 14001 certificaat

We zijn trots dat we het ISO 14001 certificaat behaald hebben, een blijk van een efficiënt en effectief milieumanagementsysteem.

Het ISO 14001 certificaat houdt onder meer in dat:

  • Er een impact evaluatie is uitgevoerd op het milieu, waarbij het verbruik van elektriciteit, water, afval en uitstoot van CO2 in kaart werd gebracht;
  • ‘Duurzaamheid” geïntegreerd werd in de visie, waarden en het beleid van Cegeka;
  • Het mobiliteitsbeleid van Cegeka werd geoptimaliseerd met grote aandacht voor elektrische wagens;
  • Vanaf 1 januari 2022 een bewuste keuze wordt gemaakt om enkel groene energie aan te kopen.

Het behalen van ISO 14001 is de startschot van onze ambitie om onze ecologische voetafdruk permanent te verkleinen.