Op Agriflanders, de grootste Vlaamse land- en tuinbouwbeurs, stelde de Boerenbond zijn nieuwe financiële managementtool Focus voor. Het innovatieve platform is het resultaat van een nauwe en zeer geslaagde samenwerking met Cegeka.

De boerenstiel verandert, de consument en wetgeving eisen steeds meer. De nieuwe generatie land- en tuinbouwers heeft geen andere keuze dan de digitale transformatie te omarmen en open te staan voor technologie. Als grootste belangenorganisatie helpt de Boerenbond land- en tuinbouwers om die digitalisering te realiseren door hun onder meer tools aan te leveren om te innoveren.

De applicatie Focus, die Boerenbond samen met Cegeka ontwikkelde, is daar een mooi voorbeeld van. Focus is veel meer dan een boekhoudpakket: het is een financiële managementtool die de land- en tuinbouwer de kans geeft om data-driven analyses te maken van het verleden en gerichte keuzes te nemen voor de toekomst. In een dynamische wereld is snel kunnen beschikken over bedrijfseigen cijfers immers meer dan ooit cruciaal.

De meerwaarde

Wat biedt Focus de land- en tuinbouwer dan precies? Het platform geeft een zeer gedetailleerde rapportage - de zogenaamde bedrijfsuitslag - van alle kosten, opbrengsten, gebruikte productiemiddelen etc. Daarnaast krijgt elke gebruiker onmiddellijk feedback over zijn dagdagelijkse activiteiten en kan hij/zij toekomstige investeringskeuzes simuleren.

Neem het voorbeeld van de melkgeldafrekening: als landbouwer kan je meteen zien wat je collega's ontvangen hebben voor hun melkgeld en cijfers vergelijken met de marktreferentie of benchmark. Op basis van dat soort informatie kan de landbouwer vervolgens zijn verdienmodel en kwaliteit optimaliseren.

Surf voor meer info naar de website van de Boerenbond.

Focus-1024x512