Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

De belasting op overtollige parkeerplaatsen en hoe Private Smart Parking helpt om steden mensgerichter te maken

Op weg naar steden op mensenmaat met smart parking

Steden richten de openbare ruimte steeds meer in op maat van de mensen en niet meer van de auto's. Hierbij verminderen ze ook het aantal parkeerplaatsen op straat. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven meer parkeerruimte dan nodig voor hun werknemers. Dankzij nieuwe milieuregelgeving kunnen eigenaars en huurders van gebouwen voortaan samenwerken met hun stadsbestuur om dit probleem op te lossen. Met de juiste tools kunnen ze hun parkeerplaatsen optimaal benutten en tegelijkertijd bijdragen aan een milieuvriendelijkere stad.

Capacity_blog_article_OnStreet_and_OffStreet_parking_illustration_1024x512px_2

Openbare ruimte voor mensen, niet voor auto's

Veel steden bouwen het aantal parkeerplaatsen rond kantoorgebouwen af zodat werknemers minder geneigd zijn om met de auto naar het werk te komen. Steden willen uiteindelijk vooral milieuvriendelijker worden met bredere voetpaden, afgeschermde fietspaden, meer nadruk op openbaar vervoer, minder files en schonere lucht. Kortom: openbare ruimte voor mensen, niet voor auto's.

Zo vaardigde de stad Brussel op 2 mei 2013 de Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) uit. Deze verordening heeft betrekking op alle parkeerruimte van kantoorgebouwen die zich niet op straat bevindt.

Een overvloed aan parkeerplaatsen

Volgens de ordonnantie mag elk kantoorgebouw over een bepaald aantal parkeerplaatsen beschikken. Dit aantal is gebaseerd op de oppervlakte van het kantoor en de bereikbaarheid van het gebouw met het openbaar vervoer. Wanneer een bedrijf meer parkeerplaatsen heeft dan toegestaan, moet het een belasting betalen.

De gebouwen die zich in bereikbaarheidszone A bevinden, liggen dicht bij openbare vervoersmogelijkheden. Zij worden het meest ontmoedigd om een overschot aan parkeerplaatsen te hebben omdat het openbaar vervoer in die zones een uitstekend alternatief vormt. De gebouwen in bereikbaarheidszone B liggen verder weg van het openbaar vervoer en worden minder ontmoedigd. De gebouwen in bereikbaarheidszone C liggen niet in de buurt van het openbaar vervoer en worden daarom het minst ontmoedigd. Deze bereikbaarheidszones worden voortdurend herzien en aangepast wanneer de lokale situatie verandert.

Het probleem is dat veel oudere gebouwen een overschot aan parkeerplaatsen hebben omdat dit vroeger verplicht was in de bouwvoorschriften. In de loop der jaren moesten kantoorgebouwen steeds minder parkeerplaatsen aanleggen.

Op weg naar een stad op mensenmaat 

Gelukkig kunnen bedrijven van de milieubelasting worden vrijgesteld als zij ervoor kiezen hun parkeerplaatsen open te stellen voor niet-werknemers. Zo zorgen ze er mee voor dat onze hoofdstad kan uitgroeien tot een milieuvriendelijke en mensgerichte stad. Ook voor bedrijven met nieuwere gebouwen kan het interessant zijn om parkeerplaatsen op de meest efficiënte manier te gebruiken.

Parkeerruimte omvormen van een plaats waar alleen werknemers komen naar een plaats die ook voor het publiek toegankelijk is, blijft natuurlijk een uitdaging. Cegeka kan u helpen om niet alleen de milieudoelstellingen van de stad Brussel te ondersteunen, maar tegelijk ook uw inkomsten te maximaliseren. Hoe? Dankzij ons smart parking management-systeem.

Smart parking management

Ons Capacity-platform is een slimme elektromobiliteitsoplossing voor gebouwen die gebruikmaakt van automatische nummerplaatherkenning en smart logic om auto's van werknemers en externen te herkennen. Dankzij het smart parking management-systeem kunnen externe parkinggebruikers contactloos en elektronisch betalen. Het kan ook beperkingen toepassen voor de tijdstippen waarop u uw parkeerplaats openstelt voor het publiek en andere operationele taken voor u uitvoeren. Het platform heeft een open structuur en kan met alle bestaande hardware worden geïntegreerd, zoals slagbomen, camera's en smart building-platforms.

Capacity linkt uw parkeerruimte ook aan resellers en apps van derden, zodat automobilisten eenvoudig via hun telefoon kunnen zien of er bij u parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

In close cooperation

Brussel is een van de eerste steden die inzet op deze milieuvriendelijke trend. Andere steden zullen snel volgen en gelijkaardige maatregelen invoeren. Cegeka staat klaar om een smart parking management-systeem voor uw gebouwen te implementeren in nauwe samenwerking met het stadsbestuur, de eigenaars van de gebouwen en de huurders.

Neem contact met ons op als u meer te weten wilt komen over het Capacity-platform.