Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

De precaire balans tussen stock en service

Data als accelerator van een slimme voorraadstrategie

Voorraadkosten zo laag mogelijk houden, en klanten toch een perfecte service aanbieden: dàt is de uitdaging die groothandels elke dag bezig houdt. Een slimme voorraadstrategie is de oplossing. Daarbij draait het niet zozeer om de vraag “Welke producten heb ik maar beter op stock, en welke niet?” Maar wel: “Hoe krijg ik die bestelling bij mijn klant, waar en wanneer die dat wil?”

We hadden het er in een vorige blog al over: moderne groothandels moeten de vertaalslag maken naar (nóg) meer customer centricity. Het volstaat niet meer om na te denken over voorraadkost en hoe u die zo laag mogelijk kan houden. U ligt daar wakker van, maar uw klant niet. Die wil weten: kan ik die bestelling ontvangen on my own terms, i.e. waar en wanneer ik dat wil. Waar een product opgeslagen ligt – bij u of bij een andere partij – is daarbij van ondergeschikt belang.

Datastromen zijn bread & butter

De sleutel tot succes – minimale voorraadkost verzoenen met maximale service – ligt in data: constante datastromen zijn de bread & butter van de moderne groothandel. Technologie heeft immers het speelveld grondig veranderd: het stelt ons in staat om systemen – en dus data – met elkaar te integreren en daar waardevolle inzichten uit te puren en patronen in te zien.

We onderscheiden daarbij grosso modo 3 types data:
  • Interne data zoals verkoopscijfers, waarop traditionele forecasting is gebaseerd. Dit is niets nieuws. Wat wél nieuw is zijn ‘intelligence tools’ (gebaseerd op Artifical Intelligence-techologie) die helpen om de forecasting scherper te zetten. Dankzij AI-technologie kunnen bijvoorbeeld nieuwe klanten op basis van uiteenlopende kenmerken “gematched” worden met bestaande klanten, om zo het koopgedrag van die nieuwe klanten beter te voorspellen.
  • Data gebaseerd op omgevingsfactoren, zoals economische omstandigheden, weersomstandigheden of zelfs trends. Wordt er een hittegolf voorspeld? Dan zal de vraag naar verse salades gegarandeerd de lucht in schieten. Zijn bepaalde kleuren of kleurcombinaties ineens ‘in’? Dan kan een verfgroothandel hier slim op inspelen.
  • Data uit de keten. Voor groothandels is het nuttig om zo diep mogelijk in de keten te duiken. Dat gaat verder dan weten wat de klant wanneer bestelt, maar ook: hoe snel verkoopt die klant aan zijn klant? Inzicht in die data zorgt ervoor dat u correcter kan forecasten, en vermindert ook drastisch de kans op het bekende bullwhip effect. Businessmodellen zoals Vendor Managed Inventory spelen hierop in.

Een slimmere voorraadstrategie – waarbij de ogenschijnlijke tegenstelling tussen kost en service wordt opgeheven – schuilt in het samenbrengen en aan elkaar knopen van verschillende types data: interne data, omgevingsfactoren en data uit de keten. Dit brengt inzichten en patronen aan het licht, die groothandels in staat stelt om correcter te forecasten, en klanten (pro-actief) naar wens te bedienen.

Dynamics 365: sleutel tot een slimme voorraadstrategie

Voorraadkosten zo laag mogelijk houden, en klanten toch op hun wenken kunnen bedienen? Met Microsoft Dynamics 365 for Wholesale & Distribution kan het.

De oplossing stelt u in staat om:
  • Data uit verschillende bronnen aan elkaar te knopen, en daar waardevolle patronen in te zien
  • Nóg scherper te gaan forecasten, dankzij Artificial Intelligence tools
  • Businessmodellen zoals VMI te ondersteunen

Meer weten? Laat een berichtje achter in het contactformulier. We nemen volledig vrijblijvend contact met u op en kijken graag hoe we u van dienst kunnen zijn.

New Call-to-action

ERP Selectietraject