Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Digitale feedbackloops in de groothandel

Constante datastromen als wegbereider voor continue verbetering

Constante datastromen, die elke minuut worden gevoed en geüpdated: de groothandel die het vandaag de dag niet doet, droomt ervan. Zonder inzicht in data - intern én extern, en zo diep mogelijk in de keten - geen optimalisatie van voorraadkost, geen omnichannelstrategie, geen superbe dienstverlening, geen werknemers die het verschil kunnen maken.

In een aantal vorige blogs hadden we het al over de cruciale rol die data spelen voor de moderne groothandel. Data kunnen ervoor zorgen dat de schijnbare tegenstelling tussen lage voorraadkost en optimale service wordt opgeheven (lees deze blog) én de enabler zijn van extra services die voor de klant net dat tikkeltje méér doen (lees deze blog).

Het onderste uit de kan halen wat data betreft, vereist een stevig én soepel IT-platform (noem het ERP, al is dat veel te eng) dat u in staat stelt om data uit diverse bronnen en systemen te capteren en linken, daar inzichten en patronen uit te halen, en die om te zetten in de juiste acties en beslissingen. Dynamics 365 for Wholesale & Distribution is zo’n platform. Maar Dynamics 365 gaat ook verder.

Digitale feedbackloops: pad naar continue verbetering

Dynamics 365 for Wholesale & Distribution is gebouwd met een specifieke visie op digitale transformatie in het achterhoofd: data speelt - in alles wat vandaag gebeurt - dé onbetwistbare hoofdrol. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar manieren om:

  • hun klanten beter/sneller/naar wens te bedienen
  • hun producten of diensten efficiënter/goedkoper in de markt te zetten
  • de beste werknemers aan te trekken én zo lang mogelijk (gelukkig) te houden

Dat is al jaren zo: niets nieuws onder de zon hier. Wat wél nieuw is, is de technologie van vandaag, en de cruciale rol die ze speelt om deze 3 uitdagingen radicaal anders op te pakken.

Enter het concept “digitale feedbackloops”. De centrale idee is: data zijn key, en ze zijn tegenwoordig ook echt overal, maar helaas wel in alle vormen, formaten en ook in verschillende systemen, in én uit ‘the cloud’. Vandaag de dag verzamelen bedrijven gretig enorm veel data: over prospects en klanten (webanalytics, mails, sociale media, customer service enz.), over hoe producten en diensten in de markt worden gezet en gebruikt (via IoT-sensoren in die producten zelf, het ERP-systeem, verkoopscijfers enz.) en ook over werknemers (via Office 365, Microsoft Teams, sociale media zoals LinkedIn enz.). Aan data in elk geval geen gebrek.

De uitdaging bestaat erin om die data aan elkaar te koppelen, daar inzichten uit te halen (of patronen in te vinden) met de idee om het beter te gaan doen, om daar dan vervolgens weer de data van te capteren en wéér inzichten uit te halen en wéér te gaan verfijnen of verbeteren of bijsturen: dat heen en weer gaan van data noemen we “digitale feedbackloops”.

Maar om al die data aan elkaar te koppelen en feedbackloops op te zetten, moet de data uniform zijn, over alle systemen heen. Een klant en een product moeten in alle systemen dezelfde zijn en ook consistent worden onderhouden. Pas met uniforme data kunnen ‘correcte’ feedbackloops worden opgezet, zodat er op een juiste manier aan coninuous improvment kan worden gedaan. In het geval van een groothandel betekent dat onder meer: accurater aan forecasting kunnen doen, omnichannel-aanpak kunnen hanteren, het ‘minimale kost/maximale service’ conundrum kunnen oplossen enz.

Microsoft Dynamics 365 for Wholesale & Distribution wordt soms wel omschreven als “een ERP-systeem en een CRM-pakket in één”, maar het is zoveel meer dan dat. Dynamics 365 is eigenlijk een platform voor diverse business applicaties of deelapplicaties, dat gebouwd is op een uniform datamodel, en dat – door de lens van de geïntegreerde applicatie genaamd PowerBI – de gebruikers ervan in staat stelt die feedbackloops op te zetten en te gebruiken.DigitalFeedbackloop


New Call-to-action

ERP Selectietraject