Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Digitalisatie op de agenda van de directie krijgen is vaak knap lastig

Cegeka CIO 3.0 Roundtable in Amsterdam

Op 9 mei vond in Amsterdam Cegeka’s vijfde CIO Roundtable plaats. In het hart van de hoofdstad bogen 14 CIO’s zich over hun eigen rol in tijden van digitale transformatie en disruptie. Zander Colaers, CEO van Cegeka Nederland, ging in op de impact van het huidige tijdperk op de rol van CIO. Hier kregen de aanwezigen een reeks vragen over voorgelegd, waarna over de antwoorden discussie ontstond. Een ding stond als een paal boven water: de CIO moet erg veel, té veel, ballen in de lucht houden. Het bimodale model van Gartner en bijbehorende spagaat ten voeten uit.

Het beheren en onderhouden van de IT-huishouding, het zorgen voor stabiliteit en het besparen van kosten zijn de klassieke opdrachten voor de CIO. Versie 3.0 krijgt daar meer taken bij: innoveren, strategisch denken, bijdragen aan nieuwe businessmodellen en het verminderen van complexiteit. Het werk van CIO zelf wordt er juist complexer op. De CIO vandaag de dag moet gemiddeld al een dag in de week besteden aan zaken die niet eens direct aan IT zijn gerelateerd. Tegelijkertijd verandert het IT-gedeelte in hoog tempo.

Oncomfortabele spagaat

Maar hoe zien de aanwezige CIO’s dit? De belangrijkste rol die zij voor zichzelf zien is het verbinden van business en IT, gevolgd door een rol als cultuurveranderaar en als visionair en innovator. In het verlengde hiervan luidde de tweede vraag: waarvan ligt de CIO wakker? Allereerst van het tekort aan mensen met de juiste skills, ten tweede van het managen van de hoge verwachtingen die de business heeft. Hier zien we hoe oncomfortabel de bimodale spagaat aanvoelt. De business is er inmiddels wel achter wat er van IT gevraagd mag worden, terwijl de vaak nog traditionele IT-beheerafdeling niet in die ontwikkeling meekomt. Maar, zo relativeren enkele deelnemers: “De relevantie van digitalisatie op de agenda van de directie krijgen, is knap lastig.” En: “Krijg je de uiteindelijke gebruikers wel mee, want digitalisatie is vaak in conflict met persoonlijke belangen.” Bovendien: “Een technologiepush kan alleen als het fundament op orde is.”

Outsourcen is durven - e-book download

 

Outsourcingprovider 3.0

Opmerkelijk is de grote impact die het bimodale model heeft op de rol van de outsourcingprovider. Daarvan ontstaat nu ook een nieuwe generatie. Gevraagd naar wat de deelnemers aan de ronde tafel de meest doorslaggevende rol vinden voor die provider, antwoordt de grote meerderheid: innovator. De klassieke rol van beheerder is vanzelfsprekend geworden. Voor Cegeka is deze verschuiving aanleiding is geweest om veel meer de nadruk te leggen op business improvement. Er is geïnvesteerd in een zware projectorganisatie die goed kan omgaan met de vaak hooggespannen verwachtingen tijdens het transitieproces. De inzet is nu om die verwachtingen nog te overtreffen en niet te blijven hangen in serviceverbetering, zoals in klassieke projecten maar al te vaak gebeurt. Dat betekent veel meer aandacht voor strategie, de business drivers en de business case.

Algoritme voor vertrouwen

Volgens Zander is wederzijds vertrouwen tussen klant en provider cruciaal. Dit wordt door enkele deelnemers beaamd: “Als je de SLA erbij moet pakken, is het eigenlijk al te laat.” Een andere CIO ziet de SLA als een basis, een vertrekpunt om het vertrouwen op te bouwen dat nodig is om samen waarde te creëren.

Voor vertrouwen heeft Zander een algoritme paraat: vertrouwen is de som van betrouwbaarheid, intimiteit en geloofwaardigheid, gedeeld door het eigenbelang: V=(B+I+G)/EB. Hoe groter het eigenbelang, hoe kleiner het vertrouwen. De kunst is een provider te selecteren waarop je kunt vertrouwen, dus met een zo klein mogelijke noemer. Hoe je daarachter komt? Check referenties en onderhoud intensief contact met de mensen die het gaan doen.

Blockchain? Ja maar, nog even niet…

CIO’s worden uiteraard gebombardeerd met nieuwe technologieën Op dit moment staat blockchain volop in de aandacht en de aanwezigen kregen van Cegeka een presentatie over wat blockchain allemaal kan betekenen. De onvermijdelijke vraag was natuurlijk of de CIO’s al iets met blockchain deden voor hun organisatie. Nauwelijks, zo bleek al snel. Veruit de meeste CIO’s zien dat pas aan het eind van dit decennium gebeuren. Opmerkelijk, want het werd toch wel duidelijk dat het bij blockchain gaat om de business: het toevoegen van waarde voor de klant. In de woorden van een van de weinige CIO’s die er al mee werkt: “We zetten blockchain in voor het automatiseren van vertrouwen.” Eerder tijdens de bijeenkomst werd gevraagd naar de meest relevante technologietrends van dit moment. Het antwoord: big data, IoT en AI/machine learning. Relevant omdat ze een grote impact hebben op de business.

Deelnemen aan een CIO Roundtable?

Bent u Technical Decision Maker of CIO bij een grote onderneming? Dan kunnen onze Roundtables ook interessant zijn voor u. Laat hier uw gegevens achter, en we houden u op de hoogte van onze activiteitenkalender.

Gratis download ‘Outsourcen is durven’

“Outsourcen is durven” is een handboek voor CIO’s die duiding, rust en ruimte zoeken in de digitale wereld van vandaag. U kan het boek hier gratis downloaden.

Outsourcen is durven - e-book download