Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Onze ambitie? Hét keurmerk zijn voor de zorgsector in Europa

Dat het een brutaal jaar was voor de gezondheidszorg, daar kan Gertie Delande, CEO van Cegeka spinoff nexuzhealth, over meespreken. “We hebben geen seconde stil gezeten, maar we doen dat zonder veel lawaai te maken. De zorgsector zit al meer dan een jaar op zijn tandvlees, en dan vinden we het not done om die mensen te benaderen met luide marketingcampagnes,” steekt ze van wal.

Waaraan er dan wordt gewerkt? Onder meer aan het openstellen van het KWS (Klinisch Werkstation, ook bekend als het Elektronisch Patiëntendossier) naar een bredere groep van zorgverleners. “Het KWS wordt tot dusver vooral gebruikt in ziekenhuizen en door de patiënt zelf, via de mynexuzhealth app. Dat ecosysteem zijn we nu stapsgewijs aan het uitbreiden, met huisartsen als eerste pilot.”

Met een bescheidenheid die niet atypisch is voor Cegeka, timmeren Delande en haar meer dan 200 ‘nexuzhelden’ gestaag aan de weg. De stip aan de horizon? “Een wereld waarin alle zorgverleners hun patiënten beter kunnen behandelen en verzorgen door het delen en ontsluiten van relevante medische data, waar de bron ook zit. Altijd ten dienste van de patiënt, voor wie de beleving vooral naadloos, transparant, verhelderend en etisch moet aanvoelen.”

Tijd voor een gesprek!

nexuzhealth was pakweg vier jaar geleden nog ‘die kleine KMO’ in het Cegeka-universum. Dat is nu niet meer het geval?

Gertie Delande: “Nee, we zijn al lang niet meer dat mini-JV’tje (nexuzhealth is een joint venture van Cegeka en UZ Leuven) dat in de luwte van het Cegeka-moederschip meevaart (lacht). We zijn een uit de kluiten gewassen onderneming met meer dan 200 medewerkers, we draaien zeer mooie cijfers en koesteren internationale ambities. Op dat vlak zijn we nog te vaak een bedrijf uit de Cegeka-stal: hardwerkend, succesvol maar bescheiden. Terwijl we toch cutting-edge projecten doen in een cruciale sector waar momenteel alle ogen op gericht zijn.”

Gertie Delande - nexuzhealth

Wat is jullie core mission?

Delande: “Ons doel is om de gezondheidszorg zodanig te gaan digitaliseren dat iedereen wint: de patiënt, de zorgsector en de overheid. Gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden, of nee: is het eigenlijk al. Als we eersteklas kwaliteit willen aan een betaalbare prijs, dan moeten we die hele keten slim gaan digitaliseren. Dat doen we door de architect én bouwer te zijn van digitale health platformen waar mensen, processen en systemen op een vloeiende en veilige manier samenkomen en -werken, en data kunnen delen en ontsluiten, met de patiënt in het middelpunt.”

Ons doel is om de gezondheidszorg zodanig te gaan digitaliseren dat iedereen wint: de patiënt, de zorgsector en de overheid. Gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden, of is het eigenlijk al. Als we eersteklas kwaliteit willen aan een betaalbare prijs, dan moeten we die hele keten slim gaan digitaliseren.

“Dat doen we al met het KWS en de apps – mynexuzhealth voor de patiënt, en een ‘pro’ versie voor de zorgverleners – en dat doen we goed: we hebben ongeveer de helft van de Vlaamse ziekenhuizen in portefeuille, en om en bij de 90% als je al onze andere activiteiten erbij optelt. De populariteit van de mynexuzhealth app is ook gigantisch gestegen. In januari zaten we aan 240.000 downloads, een verviervoudiging ten opzichte van het jaar ervoor. Vandaag hebben we al meer dan 600.000 unieke bezoekers.”

“Alles goed en wel beschouwd willen we hét keurmerk en de go-to partner zijn voor de gezondheidszorg. In Vlaanderen zijn we dat eigenlijk al, maar we willen ook internationaal doorbreken. Niet alleen met onze ecosysteem expertise, maar ook met oplossingen uit het bredere health portfolio zoals Corlabs, ons Laboratory Information System. Daarnaast willen we ons ook dieper inwerken in andere segmenten, zoals de overheid en de farmaceutische industrie. We zitten daar al, maar onze footprint is er nog eerder bescheiden, toch op het vlak van health.”

Hoe is de relatie tussen Cegeka en nexuzhealth?

Delande: “nexuzhealth is een joint venture van Cegeka en UZ Leuven. De band met Cegeka is van oudsher heel sterk: het is een segment waar we al lang actief in zijn, en die André Knaepen (noot: oprichter van Cegeka en Voorzitter van de Raad van Bestuur) zeer na aan het hart ligt. We moeten bij wijze van spreken maar de gang oversteken en we zitten samen met collega’s die gespecialiseerd zijn in security, werkplekken, infrastructuur, mobiele private netwerken enz. We kunnen de zorgsector end-to-end ontzorgen op het vlak van IT. Dat is ongelofelijk waardevol.”

We moeten bij wijze van spreken maar de gang oversteken en we zitten samen met collega’s die gespecialiseerd zijn in security, werkplekken, infrastructuur, mobility enz. We kunnen de zorgsector end-to-end ontzorgen op het vlak van IT. Dat is ongelofelijk waardevol.

Je sprak over het uitbouwen van het KWS. Wat houdt dat precies in?

Delande: “Op dit moment werken vooral de (aangesloten) ziekenhuizen en hun klanten - de patiënten dus - met het KWS en de mynexuzhealth app. Dat willen we opentrekken naar huisartsen, thuisverpleegkundigen, specialisten en andere zorg professionals. Op die manier werken we aan ecosystemen waarin de patiënt optimaal behandeld kan worden, omdat binnen dat systeem medische data gedeeld kan worden met zoveel mogelijk zorgverleners.”

“Het bredere platform dat dergelijke ecosystemen in de zorg moet gaan ondersteunen, is bij ons in volle ontwikkeling. Dat wordt een cloud-native SaaS-oplossing – een Mother of All Patient Records - waar medische professionals op basis van credentials, rol en therapeutische relatie de voor hen relevante data kunnen ontsluiten en delen. Uiteraard in lijn met de strikte wetgeving op dat vlak én instemming van de patiënt.”

We werken aan een cloud-native SaaS-oplossing – een Mother of All Patient Records - waar medische professionals op basis van credentials, rol en therapeutische relatie de voor hen relevante data kunnen ontsluiten en delen.

Gertie Delande - Gezondheidszorg

“De zorgverlener wint hierbij, maar ook de patiënt, en daar is het natuurlijk ook om te doen. Die kan voor alles – medische ontslagbrieven, beeldvorming, voorschriften, afspraken, contactpersonen enz. – op één plek terecht, en dat is de mynexuzhealth app. Ook de COVID-19 testresultaten zijn altijd heel snel in de app zichtbaar, sneller soms dan via andere kanalen. Onze klant is de zorgsector, maar de klant van onze klant, de patiënt, is dat evenzeer, ook al betaalt die niet de factuur.”

Je had er het in het begin van dit gesprek al over: de zorg staat onder immense druk momenteel. Welke impact heeft dat op jullie?

Delande: “We hebben het afgelopen coronajaar een aantal ingrepen gedaan om ziekenhuizen te ontlasten, vaak ad hoc en snel. Dat ging over vanalles en nog wat, maar om een aantal voorbeelden te geven: toen in de lente van vorig jaar de gewone consultaties on hold werden gezet, hebben we ervoor gezorgd dat voor de aangesloten ziekenhuizen elke patiënt automatisch een notificatie kreeg van de uitgestelde afspraak, hetzij in de app, hetzij via sms.”

We hebben de mogelijkheid tot veilige videoconsultatie met artsen versneld uitgerold, waardoor de opvolging van o.a. bepaalde chronische patiënten niet moest worden gestopt. We hebben gezorgd voor een snellere doorstroming van COVID-19 testresultaten van het labo naar het ziekenhuis. Op dit moment kunnen we de vaccinatiestatus van patiënten ook zichtbaar maken in het dossier, zodat de arts daar niet zelf achteraan moet gaan. Dat zijn kleine efficiëntieslagen, maar op sommige momenten maken ze nét het verschil.

Cybercrime zit in de lift, en ook de zorg deelt in de klappen. Wat kunnen jullie daar betekenen?

Delande: “Zoals ik al zei: de security experts zitten letterlijk een paar deuren verder (lacht). Kijk, Cegeka heeft een zeer sterke security-afdeling, al hebben we daar nooit veel lawaai rond gemaakt. Sinds Fabrice Wynants is aangetreden als Director Security begin 2020, is dat gaan kantelen: Cegeka wil topspeler zijn op het vlak van security, klanten end-to-end ontzorgen, en die ambitie mag bekend zijn. Wij bij nexuzhealth profiteren daar volop van mee.”

“COVID-19 – en het plotse massale thuiswerken – heeft op het vlak van security voor heel wat bedrijven een doos van Pandora opengetrokken. Ook ziekenhuizen, labo’s en huisartsen zijn het cybercrime leed niet bespaard gebleven. We hebben allemaal de verhalen in de pers gelezen, ik moet ze hier niet herhalen. Een labo of ziekenhuis dat twee weken volledig plat ligt, dat is dramatisch. Want je moet niet alleen kunnen heropstarten, je moet ook het vertrouwen terugwinnen.”

COVID-19 – en het plotse massale thuiswerken – heeft op het vlak van security voor heel wat bedrijven een doos van Pandora opengetrokken. Ook ziekenhuizen, labo’s en huisartsen zijn het cybercrime leed niet bespaard gebleven.

Gertie Delande - nexuzhealth

Security heeft in veel bedrijven nooit de grote budgetten losgeweekt, en de zorgsector was en is daar zeker niet anders in. Maar het is toch aan het veranderen. Meer en meer directies zien in dat een welgemikte ransomware-aanval echt de werkvloer – in een productiebedrijf maar net zo goed een labo of hospitaal – volledig kan platleggen, voor lang en met nefaste gevolgen. Met dat besef, groeien de budgetten en starten de projecten.

En 5G, is dat nog een vies woord?

Delande: “Niet meer of minder dan in andere lagen van de bevolking. 5G wordt nog door veel mensen – ook in de zorg – gezien als een snellere 4G, een vlag die maar een heel klein deeltje van de lading dekt. Er zijn heel wat interessante use cases voor mobiele private netwerken op basis van 5G in ziekenhuizen, zoals location tracking van medische apparatuur, maar volgens mij komt dat pas van de grond als het commodity is geworden.”

“De meest interessante cases zijn die waar iedereen in het verhaal wint: de patiënt én het ziekenhuis. Stel bijvoorbeeld dat je patiënten al kan pre-registreren van zodra die parkeren. Beter nog: dat je patiënten een parkeerlocatie toewijst in functie van het uur van de afspraak, en hoe laat ze arriveren. Dat je dus, afhankelijk van waar die patiënt zich ergens bevindt, ervoor zorgt dat bepaalde processen – administratieve maar ook het klaarzetten van apparatuur – al in gang gezet kunnen worden. Dat is een serieuze efficiëntieslag. Bij Cegeka zit een hele ploeg die werkt rond slimme steden en slim parkeren, dus die oplossing hebben we ook al in huis.”

Tot slot, wat zijn zo’n beetje de misverstanden als het om nexuzhealth gaat?

Delande: “Mensen beseffen niet altijd dat we een softwarebedrijf zijn. Je kan ons niet contacteren om je afspraak te verplaatsen, dat gebeurt soms wel eens (lacht). Een ander misverstand is dat we die KMO van weleer zijn, dat kleine bedrijfje in de marge van Cegeka, maar dat zei ik in het begin van dit gesprek al. We zijn – zonder veel tamtam te maken – marktleider in België geworden voor wat betreft IT in de zorg. En dit is nog maar het begin.”