Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Kostenefficiëntie verhogen in de Agri&Food sector, dankzij data

Kosten verlagen en efficiëntie verhogen? Gooi de voedingsketen open

Operational excellence in food spitst zich toe op het beheersen van kosten enerzijds, en erover waken dat marges gezond blijven anderzijds. In een steeds complexer wordend Agri&Food-ecosysteem is dit best een uitdaging. Maar in het donker verlicht onze Cegeka-expert: de sleutel ligt in het verbreden van de blik naar het ganse traject - van veld tot vork - én het slim inzetten van digitale feedbackloops.

We hadden het er al over in een aantal vorige blogs: in de landbouw- en voedingsindustrie is het cruciaal om inzicht te hebben in data van de complete supply chain. Operational excellence gaat al lang niet meer alleen over wat u binnen de vier muren van uw bedrijf onder controle kan houden. Het gaat over: welke data uit de hele keten geeft landbouw- en voedingsbedrijven de inzichten die ze nodig hebben om operational excellence naar een nog hoger niveau te krikken.

Ontdek hoe wij Arvesta hielpen bij de ontwikkeling van de Agri Expert app, een unieke digitale tool voor gewasbescherming.

Digitale feedbackloops: de sleutel voor méér excellence

Digitale feedbackloops zijn hier essentieel. Wat digitale feedbackloops precies zijn en hoe ze werken, vertelden we u al.

Grosso modo komt het erop neer dat u als bedrijf datastromen opzet in verschillende richtingen, waarbij data naar een partij wordt gestuurd maar daar ook weer wordt opgehaald. Met andere woorden: fabrikanten hebben er baat bij om data te ontsluiten voor retailers, agrarische toeleveranciers en consumenten, maar ook en vooral om data bij hen op te vragen. Een kort voorbeeld van elk:

 1. Two-way feedbackloops tussen retail en fabrikant:
  VMI, Continuous Replenishment, delen van reële verkoopscijfers, verbruiksgegevens …
 2. Two-way feedbackloops tussen teler en fabrikant:
  Delen van data over output, gebruik bestrijdingsmiddelen en meststoffen, kwaliteitssscores …
 3. Two-way feedbackloops tussen consument en fabrikant:
  Delen van info over afkomst, CO2 footprint e.d. (vanuit fabrikant) of insturen van feedback over producten (vanuit de consument) via Smart Label-technologie.

De idee achter de feedbackloops is dat door data diep in de keten te gaan ophalen, fabrikanten beter en efficiënter gaan werken. Hoe?

 1. Door reëel inzicht in echte verkoops- en verbruiksgegevens: accurater voorspellen wanneer er wat moet worden geproduceerd– en dus slimmer aankopen, een betere productieplanning opzetten, minder waste produceren, correcter uitleveren enz.
 2. Door inzicht in telerinformatie: accurater voorspellen wat de opbrengst zal zijn in termen van kwaliteit van een specifieke akker en van bepaalde grondstoffen – en dus weten of er elders moet worden aangekocht. Fabrikanten die met veel verschillende telers werken, kunnen hier nog een stap verder gaan: door alle telerdata te consolideren, kunnen ze best practices opstellen en advies delen met andere telers.
 3. Door inzicht in telerinformatie – bijv. over het gebruik van bestrijdingsmiddelen: sneller kunnen inschatten of dat niet in strijd is met de groeiende lijst compliance-vereisten die retailers opleggen aan fabrikanten.
 4. Door extra parameters – bijv. weersomstandigheden - mee te nemen in de voorspelling: sneller productie kunnen bijsturen (warm weer = minder chocola in de koekjes) of opvoeren (warm weer = meer kant-en-klare salades). Eigenlijk komt het erop neer een verband te leggen tussen fluctuaties in verkoopcijfers en andere factoren - zoals weer, tv-programma’s, sportevenementen enz. – en daar patronen in te ontdekken.

Conclusie: de idee achter digitale feedbackloops is dat elke partij in de keten – en ook de consument – steeds slimmer wordt. Vandaar wordt er ook gesproken over ‘intelligent data’ of ‘de lerende keten’.

New Call-to-action