Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Updates in Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations

Met Release Wave 1, die in april wordt uitgebracht, legt Microsoft de lat voor Dynamics 365 opnieuw hoger. De nieuwe mogelijkheden bieden meer functionaliteit en maken uw Finance en Operations-processen efficiënter.

Microsoft Dynamics 365-updates voor Finance and Operations: dit moet u weten

Bent u benieuwd naar wat er op het menu staat voor Microsoft Dynamics 365? Wij hebben een overzicht gemaakt van de meest interessante updates én of u ook moet overwegen ze te implementeren.

Productlevenscycli

Deze volledig nieuwe module vereenvoudigt het beheer van hoofdgegevens en levenscycli van producten. Wanneer u een onderdeel van een product wilt wijzigen, bijvoorbeeld als er een nieuwe verpakking of ingrediënt is toegevoegd, moet u nu nog de formule wijzigen of een volledig nieuw artikel maken. De nieuwe module biedt maar liefst drie functies die de efficiëntie en transparantie van dit proces verbeteren:

Productgereedheid controleren

Installeer drie types productgereedheidscontroles (systeemcontroles, handmatige controles en controlelijsten) om elk product met de vereiste gegevens af te stemmen voordat het in een verrichting wordt gebruikt.

Voorbeeld: Als een product bijvoorbeeld van een barcode moet worden voorzien, kunt u een validatiecontrole instellen en deze koppelen aan een persoon of team, waarna het automatisch in de productstroom wordt geïmplementeerd. Wanneer een product tijdens een van de controles in wachtstand wordt geplaatst, zal de productstatus automatisch worden bijgewerkt in de hoofdgegevens.

Beheer van wijzigingen op bestaande producten

Met Engineering Change Management kunt u nieuwe versies van een product maken om veranderingen in de levenscyclus van het product bij te houden. Hierdoor worden standaardproducten in engineeringproducten omgezet en wordt een overzicht aangeboden van elke wijziging die in een onderdeel is aangebracht.

Als er bijvoorbeeld een onderdeel van een elektrisch apparaat, zoals een defecte kabel, moet worden vervangen, kunt u een nieuwe versie van hetzelfde type product maken en elk apparaat met het oude onderdeel lokaliseren. Met slechts één muisklik kunt u de productie of distributie stopzetten van alle producten die een defect onderdeel bevatten.

Levenscyclusgegevens/begindatum en einddatum van de geldigheid

Automatiseer de overgang tussen productversies door een begin- of einddatum voor een productversie in te stellen. Daarnaast kunt u zelf de status van de levenscyclus van een product configureren.

Wanneer er bijvoorbeeld twee gelijktijdige productversies zijn, kunt u de overgangsdata voor beide versies instellen. Zo kunt u aangeven dat versie 1 niet meer wordt geproduceerd na 1 augustus, maar wel nog naar het magazijn kan worden verzonden en verkocht. U kunt elke toegestane actie configureren voor elke versie van een product en zo de overgang tussen versies automatiseren

Deze nieuwe functies verbeteren de communicatiestromen in uw productieproces. Dit betekent het einde van bulkmails met verzoeken om de status van een product op te volgen. Bovendien verhoogt de nieuwste versie van Dynamics 365 de transparantie van de productlevenscyclus en vermindert ze het risico op fouten bij productovergangen.

Finance

De Microsoft Dynamics 365 Finance-applicatie biedt intelligentie en automatisering voor de financiële processen van uw organisatie. Door gebruik te maken van een voorspellend model om de cashflow te ramen, krijgt u een beter overzicht van de verwachte inkomsten en uw werkelijke financiële toestand. De nieuwe release zal de machine learning-mogelijkheden om financiële resultaten te voorspellen verder verbeteren, onder meer aan de hand van de volgende interessante functies:

Cashflowprognose: projectintegratie

Projectkosten (projectbeheer en boekhouding) zijn aan de cashflowprognose toegevoegd. Hierdoor is een vollediger overzicht van de cashflow mogelijk.

Voorspellen van klantenbetalingen

De Finance-applicatie maakt gebruik van artificiële intelligentie om voorspellingen te doen over uw cashflow, zodat u op basis van deze informatie proactief de nodige acties kunt ondernemen. De voorspellingen van klantenbetalingen zullen de nauwkeurigheid van de prognoses aanzienlijk verbeteren. Op basis van historische gegevens zal Dynamics 365 Finance kunnen voorspellen wanneer een klant een factuur zal betalen.

Slimme budgetvoorstellen

Budgetten opmaken is een repetitieve en tijdrovende bezigheid die weinig toegevoegde waarde heeft. Release Wave 1 bevat een functie voor slimme budgetvoorstellen, waarmee u automatisch een ontwerpbudget kunt opstellen op basis van historische gegevens.

Dankzij nieuwe AI-mogelijkheden zal de Finance-applicatie nog nauwkeurigere voorspellingen kunnen doen. Hierdoor krijgt u een beter overzicht over de cashflow, de financiële status en de budgettering van uw projecten. Door historische en externe gegevens over verwachte betalingen en kosten toe te voegen, kunt u dankzij deze applicatie beter gefundeerde beslissingen nemen.

Manufacturing

De werkvloerinterface van de Manufacturing-applicatie is volledig opnieuw ontworpen. De bestaande functies "Taakkaartterminal" en "Apparaat voor taakkaarten" worden nu overzichtelijk op één scherm weergegeven. Dit scherm is bovendien geoptimaliseerd voor gebruikers van touchscreens. Na een eenmalige configuratie zal uw webbrowser uw instellingen onthouden.

De nieuwe functies omvatten:

  • Eenvoudiger parallelle taken uitvoeren
  • Machine-informatieverzoeken voor onderhoud en stilstandregistraties
  • Visuele weergave van de prioriteit van productieorders

De Manufacturing-applicatie is ten slotte ook een stuk gebruiksvriendelijker geworden. De verbeterde interface werkt nu ook met touchscreen en geeft een duidelijk overzicht van de productiekosten en eventuele machineproblemen.

The updated Manufacturing application offers a better user experience

B2B e-commerce

Toen Microsoft de B2C e-commercemodule voor Dynamics 365 uitbracht, vroegen klanten bijna meteen een soortgelijke module voor B2B-modules. In de update van april zullen B2B-functies worden toegevoegd aan de bestaande B2C-module voor een eenvoudige integratie binnen Dynamics 365 Finance en Operations. Elke order uit een callcenter, een fysieke winkel of e-commercewebsite (B2B of B2C) zal in Dynamics 365 gecentraliseerd worden. Dit zijn de belangrijkste functies:

Onboarden van businesspartners

Prospecten kunnen op de B2B-website een verzoek indienen om klant te worden. Het verzoek wordt automatisch toegevoegd en goedgekeurd in Dynamics 365 Finance en Operations. Na de goedkeuring wordt een bevestigingsmail naar de aanvrager gestuurd, met daarin de gegevens om zich als admin aan te melden op de website. De admin kan dan andere gebruikers van het bedrijf toevoegen zodat ze bestellingen kunnen plaatsen.

Bestelmogelijkheden

Een op rasters gebaseerd systeem voor snelle orderinvoer vereenvoudigt de orderstroom voor klanten die precies weten wat ze willen bestellen. Met het snelle invoersysteem kunt u meerdere orderregels of ordersjablonen invoeren. Facturering is toegevoegd als betaalmethode zodat bestellingen snel kunnen worden afgerond.

Selfservice en integratie met Dynamics 365 Sales

Op de B2B-website kunnen beheerders de bestelhistoriek van elke gebruiker in hun organisatie raadplegen, een kopie van een factuur of rekeningoverzicht opvragen, een overzicht van onbetaalde facturen opvragen en deze rechtstreeks betalen. Deze functie is volledig geïntegreerd met het beheer van leads/opportuniteiten en de offertefunctie in Dynamics 365 Sales.

Deze module biedt unieke mogelijkheden die zijn aangepast aan de behoeften van B2B-klanten en behoudt tegelijkertijd de krachtige basis van de B2C-functies. De integratie tussen de B2B- en B2C-functionaliteiten en Dynamics 365 Finance en Operations zorgt voor een end-to-end ervaring.

Supply chain management

Gebruikers van Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management zijn al vertrouwd met de end-to-end functionaliteit voor supply chain management. Release Wave 1 omvat een interessante nieuwe functie voor internationale toeleveringsketens:

Francoprijzen

Wanneer u producten uit het buitenland bestelt, worden er vaak extra kosten aangerekend die moeilijk te voorspellen zijn. Met de functie Francoprijzen wordt een schatting, inclusief de product-, verzendings-, invoer-, afhandelings- en douanekosten, toegevoegd aan de totale productkosten. Dit verbetert de transparantie van de werkelijke prijs van een product of materiaal. De schatting wordt vervolgens bijgewerkt op basis van het werkelijke factuurbedrag, zodat de schatting voor toekomstige orders voortdurend wordt verbeterd.

Deze nieuwe functie verbetert de prijsbepaling voor een afgewerkt product en de winstmarge en de winstgevendheid voor handels- en productiebedrijven die gebruikmaken van internationale toeleveringsketens.

Project operations

Dynamics 365 Project Operations verbindt uw sales-, resourcing-, project management- en finance-teams met elkaar. De update van april introduceert nieuwe functies die de algemene ervaring van de Project Operations-module verbeteren. Twee van deze functies verdienen extra aandacht:

Niet-voorradig materiaal voor projecten

Maak een schatting van het gebruik en verbruik van niet-voorradige materialen voor projecttaken en volg deze informatie op. Bovenop de bestaande verkoop- en organisatietools voor diensten kunt u materialen en onderaannemers toevoegen aan de processen voor projecten en financiële planning.

Verschillende overeenkomsten voor verschillende uitvoeringsfasen

Wanneer met klanten verschillende overeenkomsten worden gesloten, heeft dit vaak gevolgen voor de oplevering van het project. Er moet een nieuw project worden aangemaakt met een ander plan, andere taakdefinities, andere timesheet-afspraken, enzovoort. Met deze nieuwe functie worden contractuele afspraken op de achtergrond aangepast, terwijl het projectteam aan hetzelfde project kan blijven werken.

De nieuwe functies in Project Operations combineren de functionaliteit van Microsoft Projects, de CRM-tool en de Project Operations-module in één krachtige ERP voor business services. Door deze update worden verschillende bedrijfsbehoeften en -activiteiten verder samengebracht in één centrale toepassing, die de efficiëntie en transparantie voor alle stakeholders verbetert.

Customer and Field Service

Release Wave 1 voegt extra mogelijkheden toe voor eindklanten om ze dichter bij het field service team te brengen. Dankzij de nieuwe functies kunnen eindklanten gegevens inplannen, opvolgen en feedback geven zonder dat het contactcenter hierbij als tussenpersoon fungeert.

Selfservice voor inplanning door klanten

De planning van werkzaamheden afstemmen op de beschikbaarheid van technici kan tijdrovend zijn. U moet er daarnaast ook voor zorgen dat de klant zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de reparatie, onderhoud of inspectie. Deze nieuwe functie maakt een meer gestructureerde aanpak mogelijk, zodat klanten de technici zelf kunnen inplannen.

Klanten factureren voor onderhoudswerkzaamheden

Deze nieuwe functie omvat niet alleen de bestaande functionaliteit die klanten periodieke of IoT-services, onderhoud en inspecties aanbiedt, maar kan ook worden gebruikt om complexe onderhoudsschema's op te stellen voor de activa van uw klanten. Met deze functie kunt u onderhoudswerkzaamheden voor de activa van klanten aanmaken, factureren en verwerken. Dit wordt ook "asset management as a service" genoemd.

De nieuwe functies van de Customer Services- en de Field Services-applicaties bieden zowel voor uw organisatie als voor uw klanten voordelen. Ze zorgen immers voor tijdwinst en bieden een aanzienlijke verbetering van de ervaring voor de klant.

Beheer van kortingen

De module voor het beheer van kortingen is een update voor Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management en maakt de berekening van kortingen, inhoudingen en royalty's eenvoudiger. Maak contracten, deals of overeenkomsten tussen uw bedrijf en klanten en leveranciers. De module slaat alle kortingen en inhoudingen op een centrale plaats op.

Tijdens het hele transactieproces kunnen kortingen, inhoudingen en royalty's worden gedefinieerd en bijgehouden. Verrichtingen worden automatisch gegenereerd en gepland op basis van de gedefinieerde berekeningsmethode. Bovendien wordt de workflow aangepast zodat overeenkomsten kunnen worden beheerd, herzien en goedgekeurd.

Wilt u graag meer weten over Release Wave 1 van Microsoft Dynamics 365?

Bekijk de opname van het Microsoft Business Application Launch Event dat plaatsvond op 6 april 2021. James Phillips, President van Microsoft Business Applications, en andere leidinggevendenbij Microsoft, vertellen wat deze releasewave voor u en uw organisatie zal betekenen.

New Call-to-action