Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Outsourcingpartner kiezen? Wat u moet weten vóór u tekent.

Bij de keuze van een partner voor uw outsourcingproject gaat u niet over één nacht ijs. Aan de onderhandelingstafel komt het erop aan om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op zijn strategie en aanpak. Waar u zeker op moet letten? We zetten het op een rijtje.

Hoe stelt het outsourcingbedrijf zijn team samen? Wie zorgt voor de aansturing en hoe gaat dat in zijn werk? Welk gedrag wordt ontmoedigd of beloond? Het zijn stuk voor stuk antwoorden die u wil kennen voor u de knoop doorhakt. Met deze richtlijnen zorgt u ervoor dat de neuzen vanaf dag één in dezelfde richting wijzen.

Geef voor uw project de voorkeur aan een outsourcingpartner die …

… het huis op orde houdt.

Via outsourcing wil u bandbreedte vrijmaken voor innovatie en optimalisatie. Maar dat kan pas wanneer alle rommel opgeruimd is. Concreet: wanneer er een nultolerantie heerst voor achterstallig werk. Initieel kan het erop lijken dat er daarvoor extra capaciteit nodig is, maar het omgekeerde is waar. Wanneer issues snel worden opgelost in plaats van op een stapel te belanden, komt er extra zuurstof om te experimenteren, innoveren of om op andere vlakken toegevoegde waarde te bieden.

… zoekt naar gemeenschappelijk DNA.

Elk teamlid vanaf dag één inzetten in de geknipte rol is niet vanzelfsprekend. Geef uw outsourcingpartner de kans om dat gefaseerd aan te pakken, op basis van voortschrijdend inzicht. Wel moet hij bereid zijn om samen met u in te zetten op coaching, teamontwikkeling en teambuilding. Alleen zo ontstaat de spirit om er samen voor te gaan.

… zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Bij de start brieft de projectmanager de doelstellingen, prioriteiten en verantwoordelijkheden van het project op een glasheldere manier aan zijn team. Bovendien is hij in staat om zijn team aan te sturen in de richting van het beoogde resultaat, maar met voldoende ruimte voor eigen initiatief en zelfsturing. Verder neemt de projectmanager de volle verantwoordelijkheid voor problemen en oplossingen. Hij krijgt een mandaat van zijn management om zijn team te laten presteren en resultaten neer te zetten.

… inzet op continu leren en verbeteren.

De outsourcingpartner zorgt ervoor dat de teams alles in huis hebben om een topprestatie neer te zetten. Dat doet hij door een context te creëren waarin kennisopbouw en -uitwisseling centraal staan. Verder worden practices gestandaardiseerd en geautomatiseerd en bestaande processen waar mogelijk gefinetuned of vereenvoudigd. Tot slot krijgen medewerkers geregeld nieuwe rollen toebedeeld, zodat ze scherp blijven.

… soft skills niet onder de mat veegt.

Passie voor het vak, doorzettingsvermogen, empathie … Van deze en andere soft skills wordt het belang nog te vaak onderschat. Eén ding is zeker: ze spelen een doorslaggevende rol in het bereiken van het eindresultaat. IT-projecten zijn immers boven alles mensenwerk. Het is dan ook cruciaal dat de outsourcingpartner voldoende aandacht heeft voor die relationele skills en dat hij investeert in peoplemanagement.

Op zoek naar meer advies? In het boek ‘Outsourcen is durven’ helpt Zander Colaers van de Cegeka-groep u om de funderingen te gieten voor een succesvolle langetermijnsamenwerking met uw outsourcingpartner.

Outsourcen is durven - e-book download