Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Veranderende klantvraag stimuleert digitalisering AGF-bedrijven

AGF-bedrijven hebben te maken met een sterk veranderende klantvraag. Consumenten kopen hun voeding steeds bewuster en zijn veel kritischer geworden. Zij willen alles weten over de herkomst van producten, over de ingrediënten en over de productiemethoden. Hierdoor bepaalt de consument indirect welke informatie in de AGF-keten wordt uitgewisseld. De retailers willen snel inspelen op de wensen van de consument en dat heeft consequenties voor de keten. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden aan hun klanten, zullen AGF-bedrijven meer controle moeten krijgen over de informatievoorziening binnen de keten van teler tot consument. Ook de AGF-sector ontkomt dus niet aan vergaande digitalisering!

Traceren vanaf perceel tot klant

Een bedrijf zal buiten de bedrijfsmuren meer informatie van toeleveranciers moeten traceren, tot op de teler en het perceel waar producten vandaan komen, aan toe. Hier zou bijvoorbeeld ons telerportaal een oplossing kunnen zijn, die de klant dichter bij de teler brengt. Een teler kan zijn oogstprognoses direct vastleggen in zo’n telerportaal – denk aan de recente slechte oogst van groenten - en deze zijn dan direct beschikbaar in het systeem. Ook kan de teler aangeven welke gewasbeschermingsmiddelen hij gebruikt en in welke mate. Daarmee maakt hij duidelijk in hoeverre die aanwezig zijn op het eindproduct.

AGF trekt zich weinig van grenzen aan

Een andere onstuitbare ontwikkeling in de sector is dat landsgrenzen vervagen, mede door vraag uit nieuwe internationale afzetmarkten. AGF-bedrijven spelen hierop in door teelt op te zetten in landen dichtbij hun afzetmarkt. Digitalisering speelt hierbij een grote rol. Die zal dus veel meer rekening moeten houden met de internationale aspecten van de AGF-handel, zoals lokale wetgeving, meertaligheid, verschillende valuta en tijdzones. Daarnaast is ondersteuning van intercompany-verkeer tussen zusterbedrijven onontbeerlijk. Binnen de AGF-sector draait het dus steeds meer samenwerking in de keten. De bedrijven groeien en breiden hun bedrijfsactiviteiten uit en ook de teler wil digitaal bediend worden. Dat heeft direct consequenties voor de automatisering.

AGF-oplossing maakt groei mogelijk

Door deze ontwikkelingen lopen veel bedrijven op tegen de grenzen van hun huidige IT-oplossing. De vraag naar een functioneel rijkere oplossing die toekomstbestendig is, neemt toe. Maar dan wel op basis van een beproefde standaardoplossing, die mee kan groeien met de organisatie. De gehele informatievoorziening - niet alleen richting consument maar ook binnen de keten - zal naar een hoger niveau getild moeten worden, waarbij het gaat om zowel aard als snelheid van informatie.

Cegeka’s oplossing voor de AGF

Al jarenlang zijn wij actief in de totaalautomatisering van voeding- en AGF-bedrijven. Het gaat daarbij niet enkel om bekende oplossingen zoals ERP, CRM, BI en documentmanagement, maar ook om het volledig overnemen van de zorg voor systemen, hardware en infrastructuur. Onze AGF-oplossing is gebaseerd op Microsoft Dynamics AX, tegenwoordig Dynamics 365 for Operations geheten. Dit is een oplossing die zich ruimschoots in de praktijk heeft bewezen, maar die is uitgebreid met talloze AGF-functionaliteiten zoals batches, partij-eigenschappen, houdbaarheid, tracking & tracing, WMS, TMS. Functies die wellicht niet elk AGF-bedrijf op dit moment nodig heeft, maar die door de gebruikers geactiveerd kunnen worden zodra het nodig is. Kortom: een zeer solide en tegelijk toekomstbestendige oplossing!

Verder helpen we AGF-bedrijven in een vroeg stadium met het definiëren van de scope en geven we concreet aan hoe de bijbehorende oplossing het best daarop afgestemd kan worden, uitgaande van ‘best practices’ voor de AGF.

ERP Selectietraject

New call-to-action