Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Verhoog de verkeersveiligheid met datagedreven beslissingen

Wilt u de mobiliteitsplannen in uw stad of gemeente aanpassen? Moet u onderzoeken wat de impact is op de verkeersveiligheid van snelheidsbeperkingen of eenrichtingsverkeer? Dan is een digital twin van de mobiliteit op uw grondgebied een nuttig instrument. 

Mobilize_local_traffic_only_visual_1024x512px _NL

Zo’n digital twin is een exacte, virtuele kopie van de mobiliteit in uw stad of gemeente. Op die manier kunt u onbeperkt simuleren en experimenteren in het virtuele model, zonder dat dit impact heeft op het eigenlijke verkeer. En uiteindelijk maakt dit datagedreven beslissingen mogelijk die leiden tot vlotter, veiliger verkeeren dus tot een leefbare, bereikbare en duurzame stad. 

Cegeka biedt zo’n digital twin voor uw mobiliteit aan met Mobilize, een gebruikersvriendelijk cloudplatform om verkeerspatronen te visualiseren en de impact van veranderingen te simuleren. Mobilize maakt gebruik van een continu groeiende verzameling databronnen en maakt voorspellingen aan de hand van artificiële intelligentie. 

Op basis van feedback van onze klanten hebben we twee nieuwe functies toegevoegd om sluipverkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen. U kunt nu namelijk ook de impact van de volgende mobiliteitsingrepen simuleren: 

  • een ‘zachte knip’ invoeren; 
  • de capaciteit van een straat wijzigen. 

Ontwerp zonder titel (25)

Mobilize laat nu ook toe om de impact van een ‘zachte knip’ of aangepaste wegcapaciteit te simuleren. 

Verminder sluipverkeer met de zachte knip 

Een belangrijke maatregel om sluipverkeer tegen te gaan, is de ‘knip’ in een straat. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

  • een ‘harde knip’: al het gemotoriseerd verkeer wordt de toegang tot de straat ontzegd;
  • een ‘zachte knip’: alleen lokaal gemotoriseerd verkeer mag de straat inrijden. 

Doorgaand verkeer wordt dus verboden of ontmoedigd om zo’n straat te nemen. Tegelijk kunnen de zachte weggebruikers gewoon de straat in. Daardoor kunnen ze er veiliger aan het verkeer deelnemen. 

Simuleer het effect van meer of minder handhaving 

Straten met een zachte knip worden typisch aangeduid met het verkeersbord C3, met als onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer. Maar in de praktijk interpreteren chauffeurs plaatselijk verkeer soms ruim, wat de effectiviteit van de maatregel deels tenietdoet. Veel hangt af van de mate van handhaving door de lokale politie. 

Mobilize laat niet alleen toe om het effect van een ‘zachte knip’ te simuleren, maar ook om de geschatte effectiviteit van de maatregel mee te geven, als een percentage tussen 1 en 99%. Klanten van Cegeka gebruiken deze parameter om in te schatten wat het effect zal zijn van een verhoogde handhaving van deze maatregel. 

Door enkele scenario’s te simuleren met verschillende percentages van effectiviteit, is het mogelijk om na te gaan wat de impact is van meer of minder handhaving. Op die manier kunt u dus bepalen hoe waardevol de inzet van de lokale politie daar in de praktijk is voor de verkeersveiligheid. 

Verleg verkeersstromen met capaciteitsbeperkingen 

Een andere belangrijke parameter waarmee lokale besturen de verkeersveiligheid kunnen verhogen, is de capaciteit van een straat. Door de capaciteit van wegen te wijzigen, kunt u verkeer over specifieke routes afschrikken of net aanzuigen. 

De capaciteit van een straat is in de praktijk op verschillende manieren te wijzigen: 

  • rijstroken toevoegen of verwijderen; 
  • parkeerplaatsen op de openbare weg toevoegen of geschrankt parkeren op de weg invoeren; 
  • verkeersremmende maatregelen invoeren. 

Mobilize laat toe om het effect van deze en andere wijzigingen aan de wegcapaciteit te simuleren. Zo is onmiddellijk duidelijk in welke richting de verkeersstromen zich verplaatsen, waardoor verkeersexperts snel weten of de maatregel zal werken. 

Ontwerp zonder titel (24)

Wijzig de capaciteit van een weg en bekijk onmiddellijk waar het verkeer zich naar verplaatst. 

Zelf aan de slag met Mobilize

Mobilize levert lokale besturen detailinformatie over de impact van deze en andere ingrepen op het verkeer. Voor eenvoudige ingrepen rollen deze inzichten al na een half uur uit het platform. Daardoor is een snel proces van evalueren-aanpassen-herevalueren van maatregelen mogelijk. En uiteindelijk kunt u zo bepalen welke maatregelen het best stroken met het mobiliteitsbeleid dat u wilt voeren. 

Wilt u weten hoe Mobilize ook uw stad of gemeente snel inzichten kan aanleveren? Of wilt u horen welke ontwikkelingen de komende maanden naar ons dataplatform komen? Neem dan contact met ons op.