Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Visuals_SmartCities-1

Mobiliteit

Sturen op nieuwe ervaringen

De auto is binnenkort een leefruimte, de chauffeur een consument in de breedste zin. Het voertuig zal elektrisch, hybride of met waterstof aangedreven worden. In ieder geval winnen elektriciteit, de opslag en distributie ervan, stelselmatig aan belang. Meer nog dan de switch in energiebron zullen connectiviteit, autonoom rijden en ‘mobility as a service’ de constructeurs uit hun comfortzone halen en IT spelers op het terrein lokken. Wie anders kan mobiliteit als een dienst waar maken, met slimme deelsystemen, robo-taxis, combivervoer en bovendien toegankelijk en betaald via één account?

De hele industrie krijgt in zijn afgeschermde markten bijgevolg concurrentie van nieuwe spelers met consumentgerichte technologie en totaal nieuwe businessvormen. We kunnen ons bijvoorbeeld wel al voorstellen dat voertuigen binnenkort verkocht worden na een virtuele proefrit in Augmented Reality. In en rond de rijdende leefruimte vallen heel wat ervaringen en diensten te creëren. Vandaar de ruw geschatte 100 miljoen lijnen code per geconnecteerd voertuig.

Deze evolutie heeft uiteraard ingrijpende gevolgen inzake productietechnieken, datagebruik, veiligheid, privacy… En met toepassing van AI, IoT, Blockchain... Vanzelfsprekend zien we ons in de automotive in meerdere rollen actief, onder meer als cloud- en integratie-partner en in application development.

Gerelateerde klantengetuigenissen

Wilt u meer informatie over ons aanbod?

Contacteer ons