Data is het nieuwe goud, ook in Agri & Food

DELEN

Producenten, retailers, agrarische toeleveranciers én consumenten: allemaal zijn ze vragende partij voor meer transparantie doorheen het Agri&Food-ecosysteem. En toch tasten ze nog deels in het donker als het gaat over hoe ze kennis en data het best kunnen delen. Onze Cegeka-expert schept helderheid in het hele traject van veld tot vork en belicht de toegevoegde waarde van digitale feedbackloops. En wat blijkt? Iedereen wint!

Data ontginnen en delen met alle partners in de keten én met de consument: in tijden van dalend vertrouwen in de voedingsindustrie is het een slag om de arm. Het gebeurt ook al volop: vooruitstrevende producenten slagen er al in om via digitale feedbackloops relevante data te delen met - én op te vragen bij - retailers, consumenten en agrarische toeleveranciers.

In deze blog gaan we dieper in op het concept ‘digitale feedbackloop’ en geven we een aantal voorbeelden. We tonen aan dat het gebruik van digitale feedbackloops alle partners in de keten in staat stelt om aan continue verbetering te doen. Anders gezegd: feedbackloops creëren een lerend effect in de supply chain waar de hele keten een strategisch voordeel uit kan halen.

Digitale feedbackloops: continue datastromen in alle richtingen

Het concept ‘digitale feedbackloops’ lichtten we al kort toe in deze blog. Samengevat komt het neer op een visie op digitale transformatie waarbij data de sleutel is tot alles. Om die sleutel ook echt te kunnen omdraaien is er een platform nodig dat erin slaagt om:

  1. Eén centrale versie van de waarheid te creëren
  2. Dat te doen over alle systemen en tools heen, intern en extern, on-premise of in the cloud
  3. Patronen te ontdekken in die data(stromen)
  4. Zodat er een lerend effect ontstaat waar iedereen in de keten voordeel uit haalt

Digitale feedbackloops bieden tal van voordelen: ze stellen producenten in staat om rechtstreeks bij de consument feedback te capteren, ze zorgen ervoor dat boeren en telers met minder pesticiden een betere opbrengst hebben, ze beperken de stock bij retail tot het absolute minimum, zonder stockbreuk en stellen producenten in staat om een betere productieplanning te maken, enz.

Digitale feedbackloops: concrete voorbeelden

Laten we even bekijken welke feedbackloops er mogelijk zijn tussen de producent en de retailer
  1. Uitwisselen van data over voorraadbeheer (Vendor Management Inventory). Dankzij VMI hebben fabrikanten een beter zicht op het verbruik van de retail: ze zien hoeveel producten er uit het centrale magazijn worden gehaald, en kunnen zo de voorraad automatisch aanvullen én accuratere verkoopcijfers voorspellen. De idee achter VMI is dat de retailer zich niet moet bekommeren om de (precaire) balans tussen stock en service: de fabrikant zorgt ervoor dat er niet meer of minder stock voorhanden is dan nodig.
  2. Telers kunnen de kwaliteit op het veld meten en delen met de producent. Die laatste kan dan beter inschatten wat de verwachte kwaliteit en output zal zijn, en zo aan ketenoptimalisatie doen. Telers kunnen ook informatie over gewasbescherming delen met zowel consumenten als producenten. Uitwisselen van effectieve verkoopcijfers gaat een stap verder dan Vendor Managed Inventory. VMI geeft aan dat producten uit het magazijn werden gehaald. Maar werden ze ook echt verkocht? In welke hoeveelheden? Op welke tijdstippen? In welke weersomstandigheden? In welke regio? Deze gedetailleerde verkoopdata kunnen ook gekoppeld worden aan data over bijvoorbeeld sportevenementen (bijv. de kalender van het WK-voetbal). Die koppelingen helpen producenten om patronen te ontdekken, correcte(re) voorspellingen te doen, een betere productieplanning op te zetten enz.
Een voorbeeld van digitale feedbackloops tussen producent en boer/teler
  1. Telers kunnen de kwaliteit op het veld meten en delen met de producent. Die laatste kan dan beter inschatten wat de verwachte kwaliteit en output zal zijn, en zo aan ketenoptimalisatie doen. Telers kunnen ook informatie over gewasbescherming delen met zowel consumenten als producenten.
  2. Producenten hebben het voordeel van data-volume: ze kunnen van meerdere telers data over gewasevolutie, gewasbescherming, kwaliteit etc. verzamelen en analyseren. De inzichten die ze daaruit halen kunnen ze delen met alle telers, en hen zo helpen kwaliteit en output te optimaliseren. Een echte win-win situatie.

Ook tussen producent en consument zijn er feedbackloops in beide richtingen mogelijk

  1. De consument wil steeds beter geïnformeerd zijn over de producten op het schap: waar komen ze vandaan, hoe en door wie zijn ze verwerkt, hoe (on)gezond zijn ze nu écht, wat is de ecologische voetafdruk enz.? Consumenten willen authenticiteit, geen marketingverhaaltjes. Vooruitziende producenten spelen hierop in met Smart Label-technologie.
  2. Fabrikanten zoeken naar manieren om directe feedback van consumenten te capteren, los van panels. Dat kan via een app waarbij shoppers eerst een Smart Label scannen - zo weet de producent over welk lot het gaat - en vervolgens feedback geven. Die info stelt producenten dan weer in staat om producten nóg scherper op consumentbehoeften af te stemmen.

Conclusie: de idee achter digitale feedbackloops is dat elke partij in de keten – en ook de consument – steeds slimmer wordt. Vandaar wordt er ook gesproken over ‘intelligent data’ of ‘de lerende keten’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze oplossingen?
Vul ons contactformulier in en onze specialisten nemen contact met u op.

Contacteer ons