Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Cera krijgt meer inzicht in de noden van vennoten met een veilige data lake in de cloud

Bert Craps, Directeur en lid van het managementcomité Cera

Industrie: Finance & Insurance


De coöperatieve vennootschap Cera startte enkele jaren geleden met een strategisch plan tegen 2025. Om deze strategie concreet vorm te geven, had Cera meer inzicht nodig in het gedrag en de noden van haar vennoten. Cegeka dacht actief mee en implementeerde een data lake in de cloud met aandacht voor de strengste veiligheidsnormen.  

Veel ledenorganisaties worstelen met de uitdaging om in verbinding te blijven met hun leden. Zo ook Cera, met 386.000 vennoten een van de grootste coöperaties van België. Cera is vooral bekend als grootste aandeelhouder van KBC Groep, maar daarnaast biedt de coöperatieve vennootschap ook voordelen aan haar leden in de vorm van kortingen op allerlei producten, diensten en evenementen, steunt Cera jaarlijks meer dan 700 maatschappelijke projecten en biedt het advies over coöperatief ondernemen. 

“In 2019 startten we met een nieuwe strategische roadmap”, steekt Bert Craps van wal, directeur en lid van het managementcomité bij Cera. “Om relevant te blijven voor onze vennoten, moeten we aantrekkelijke kortingen kunnen afspreken met de leveranciers van onze vennotenvoordelen. Daarvoor, en ook voor onze maatschappelijke werking, is het belangrijk dat we een zekere grootte hebben. We streven daarom naar 400.000 vennoten tegen 2025. Maar om dat te bereiken, moeten we onze betrokkenheid met onze vennoten verder opbouwen en hun noden beter begrijpen, zodat we ook gerichter kunnen communiceren.”

Van datasilo’s naar data lake 

Er was wel informatie beschikbaar over de vennoten, maar die zat verspreid in zo’n 15 verschillende databases, legt Bert Craps uit. “Ieder werkte in zijn eigen domein met eigen data, maar we hadden geen samenhangend geheel. Zo hadden we afzonderlijke databases voor de vennotenadministratie, voor de vennotenvoordelen, voor onze evenementen zoals adviesraden, en voor onze partners voor onze maatschappelijke werking.”

Cera is ook een organisatie met diverse facetten, beklemtoont de directeur. Een onderdeel van de toekomststrategie 2025 is dan ook om met één verhaal over Cera naar buiten te komen waarin al die facetten aan bod komen. “Voor een samenhangend verhaal hadden we samenhangende data nodig. Cegeka heeft ons geholpen om dit te realiseren met een data lake en integratielaag in Microsoft Azure.”

“Voor een samenhangend verhaal hadden we samenhangende data nodig. Cegeka heeft ons geholpen om dit te realiseren met een data lake en integratielaag in Microsoft Azure.”

- Bert Craps, directeur en lid van het managementcomité bij Cera 

Cera customer testimonial

Van use cases tot algemene oplossing

Cera wilde snel tot een tastbaar resultaat komen en stelde een termijn van 6 maanden voorop. Oorspronkelijk was de opzet dan ook beperkt tot het realiseren van twee use cases, legt Bert Craps uit: “Enerzijds wilden we meer informatie over de lezers van onze elektronische nieuwsbrief hebben om op die manier meer relevante informatie over onze Cera-activiteiten aan hen te bezorgen. Anderzijds wilden we ook een inzicht en overzicht krijgen van de vennoten die de afgelopen 12 maanden geen interactie hadden met Cera.”

Om die twee use cases te realiseren, moesten alle bestaande databases gekoppeld worden. “Maar omdat Cegeka actief met ons meedacht, realiseerden ze zich dat de use cases eenvoudig verbreed konden worden en dat we met het vooropgestelde budget meer konden doen. Dankzij het ontsluiten en correleren van de data konden meer use cases mogelijk gemaakt worden”, zegt Bert Craps.

“We hebben nu een krachtig basisplatform voor onze data”, vervolgt de directeur van Cera. “Op basis hiervan gaan we nu analyses maken, zodat we tot betere inzichten komen. Welke vennoten bereiken we en welke niet? In welke provincies en regio’s scoren we goed? Hoe kunnen we onze communicatie verfijnen om specifieke doelgroepen beter te bereiken?”

Kennis, ervaring en goesting

Bert Craps benadrukt dat Cera een atypische organisatie is: “We zijn een coöperatie met een financiële verankering, een maatschappelijke werking en een commerciële kant voor de vennoten. Die drie aspecten zijn belangrijk voor ons. Het is niet vanzelfsprekend om een IT-partner te vinden die dit begrijpt. Als we gewoon de opdracht gaven om een data lake te implementeren, kon elke IT-dienstverlener ons wel een technische oplossing aanbieden. Maar Cegeka deed de moeite om onze businesscase en ons strategisch plan te begrijpen. Daardoor hebben we nu een goede technische oplossing die dat strategisch plan ondersteunt en ons helpt om ons doel te bereiken.”

De directeur van Cera is dan ook tevreden over de samenwerking: “Ik voelde niet alleen de kennis en ervaring bij de mensen van Cegeka, maar ook hun goesting. Cegeka stelde zich ook altijd flexibel op wanneer er in het traject veranderingen optraden. Ook de samenwerking met KBC om een aantal databases op te halen was voor Cegeka geen enkel probleem. Hun implementatie in Microsoft Azure heeft ook een onafhankelijke audit doorstaan voor voldoende garanties op het vlak van beveiliging en privacy in een hoog gereguleerde business omgeving.”

"Ik voelde niet alleen de kennis en ervaring bij de mensen van Cegeka, maar ook hun goesting."

- Bert Craps, directeur en lid van het managementcomité bij Cera 

Gids om data company te worden

“Voor een samenhangend verhaal hadden we samenhangende data nodig. Cegeka heeft ons geholpen om dit te realiseren met een data lake en integratielaag in Microsoft Azure.”


Uitdagingen

  • Data verspreid over diverse databases 
  • Strategische roadmap 2025 

Resultaten

  • Uniform dataplatform 
  • Meer inzicht in vennotenbestand 
  • Ondersteuning strategisch plan 

OplossingenTechnologieën

  • Microsoft Azure 

Gerelateerde klantengetuigenissen