Cegeka ontwikkelt samen met partner DXC een digitaal zorg- en ondersteuningsplan voor Vlaamse zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn en daarbuiten om samenwerken te vereenvoudigen. Het doel is om tegen het najaar van 2023 een eerste basisversie klaar te stomen en in 2024 een digitaal zorg- en ondersteuningsplan te kunnen uitrollen. Cegeka ontwikkelt het platform in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

 Een instrument voor samenwerking met de patiënt

Een digitaal zorg- en ondersteuningsplan zal het voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn en daarbuiten gemakkelijker moeten maken om samen te werken. Een zorgteam samentellen, de zorgtaken duidelijk plannen en verdelen, een zorgplanning opmaken en delen, de levens- en zorg- en ondersteuningsdoelen van de patiënt scherpstellen en delen, efficiënt communiceren met elkaar en met de patiënt, … het zijn essentiële elementen die  een digitaal zorg- en ondersteuningsplan mogelijk moet maken.

Naast een betere samenwerking is de belangrijkste doelstelling om de patiënt de regie te geven over de zorg die hij/zij wil en de vele actoren die daarbij betrokken kunnen zijn. De persoon met een complexe zorgvraag of diens vertegenwoordiger zal dus een belangrijke gebruiker worden van zijn eigen digitale zorg- en ondersteuningsplan.

In co-creatie naar een digitaal zorg- en ondersteuningsplan

Dit digitale zorg- en ondersteuningsplan mogelijk maken vraagt niet alleen een technische IT-ontwikkeling, maar ook inhoudelijke afspraken wat begrippen zoals zorgplanning, zorgteam, zorgcoördinatie e.d. inhouden en wie waar verantwoordelijk voor is. Zowel voor de technische ontwikkeling als de inhoudelijke keuzes werkt Zorg en Gezondheid nauw samen met de verschillende beroepsgroepen uit de eerste lijn en met patiëntenvertegenwoordigers.