Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Business Blog

Operational excellence naar omhoog? Gooi de keten open.

Operational excellence in food spitst zich vooral toe op het beheersen van kosten enerzijds, en erover waken dat marges gezond blijven anderzijds. In tijden van globale concurrentie, langlopende contracten en variërende grondstofprijzen is dat best een uitdaging. De sleutel voor het verbeteren van operational excellence? Die zit vooral in het verbreden van het de blik naar de end-to-end supply chain.

Compliance mag geen vertragende factor zijn

Compliance wordt een steeds complexere klus, zeker voor globale fabrikanten en distributeurs. Naast de wettelijke regelgeving – die per land verschilt - en een heel gamma aan certificaten, is er ook meestal nog een lijst standaarden van retailers waaraan voedingsbedrijven moeten voldoen. Vaak zijn die eisen nog een pak strenger dan het wettelijke kader.

Consument 2.0 zet foodsector onder druk

Voedingsproducenten moeten consumer-obsessed zijn, willen ze vandaag de dag nog een sterk concurrentieel voordeel hebben. Grosso modo betekent dat minimaal twee dingen. Ten eerste, altijd en overal weten wat de consument denkt en verwacht. Ten tweede: sneller dan de concurrent in staat zijn om aan die verwachtingen te voldoen, efficiënt, compliant én aan gezonde marges.

Data is het nieuwe goud, ook in food

Producenten, retailers én agrarische toeleveranciers hebben er alle baat bij om data tot diep in de keten – van veld tot vork, zeg maar – te ontginnen en met elkaar te delen: het betekent een win-win voor alle partijen. Ook consumenten zijn in stijgende lijn vragende partij voor meer transparantie, zoals afkomst, authenticiteit en CO2-afdruk van de producten in de winkelkar.

IT-security in de zorgsector

Security is cruciaal in uw IT-infrastructuur. Zeker voor de zorgsector waarin er voortdurend gewerkt wordt met data over patiënten, medicatie etc.

Digitale werkplek in de zorgsector

In de zorgsector is een efficiënte digitale werkplek cruciaal. Die sluit naadloos aan bij de behoeften van elke zorgverlener zodat er meer tijd vrijkomt voor de patiënt.

Vier uitdagingen waarbij RPA kan helpen

In de zakelijke wereld liggen er heel wat uitdagingen. We sommen vier voorbeelden op waarbij Robotic Process Automation (RPA) minstens een deel van de oplossing kan zijn.

RPA: sneller, efficiënter en goedkoper

RPA verlost ons van eenvoudige repetitieve processen die volgens vaste regels verlopen. Uw werknemers kunnen hun tijd efficiënter invullen, terwijl RPA-bots hun oude taken sneller, beter en goedkoper doen.

Wat is cognitieve RPA?

Klassieke RPA beperkt zich tot gestructureerde en relatief eenvoudige processen waar weinig tot geen interpretatie nodig is, maar wat als er AI aan gekoppeld wordt? Dan spreken we over cognitieve RPA of Smart Process Automation.