Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

De toekomst van vastgoed: 6 tips om uw vastgoedinvesteringen futureproof te maken

Als vastgoedontwikkelaar ontwerpt en bouwt u het vastgoed van de toekomst. Als vastgoedinvesteerder wilt u investeren in activa voor de lange termijn. Maar hoe zullen die 'lange termijn' en 'toekomst' eruit zien? Net als in andere sectoren hebben wereldwijde trends zoals verstedelijking, migratie, digitalisering, klantgerichtheid en klimaatverandering een grote impact op de vastgoedsector. Hoe kunt u zich aan deze veranderingen aanpassen en uw investeringen futureproof maken? Lees verder om onze 6 tips te ontdekken.

TIP 1: Investeer in multifunctionele vastgoedprojecten

Op dit moment woont meer dan driekwart van de wereldbevolking in steden. Stedelijke ruimte is dus schaars geworden. Dat verklaart de opkomst van vastgoed voor gemengd gebruik, oftewel hybrid property. Door wonen, werken, recreatie en cultuur in één ruimte samen te brengen, kunnen ontwikkelaars en eigenaars het gebruik van de ruimte en infrastructuur optimaliseren. Bovendien beschermt hybride vastgoed investeerders als er in een bepaald marktsegment sprake is van een terugval. Als er bijvoorbeeld winkels of kantoren verdwijnen, blijft de cashflow uit residentiële eenheden intact. Last but not least maakt vastgoed voor gemengd gebruik het leven eenvoudiger voor bewoners en kantoormedewerkers. Het vermindert ook de behoefte aan auto's, aangezien een groot aantal activiteiten voor de meeste bewoners op wandelafstand liggen.

76%
van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden.

TIP 2: Bereid u voor op de opkomst van satellietkantoren

Nu steeds meer werknemers de voordelen van dicht bij het werk wonen en thuiswerk ervaren, beseffen bedrijven dat ze hun kantoorruimte en werkplekbeleid moeten heruitvinden als ze talent willen blijven aantrekken. Door hun hoofdkantoor te combineren met één of meerdere satellietkantoren kunnen bedrijven hun medewerkers de flexibiliteit bieden om dichter bij huis te werken en er tegelijkertijd voor zorgen dat ze verbonden blijven met hun organisatie.

TIP 3: Speel in op de stijgende behoefte aan value-added services

De consument van vandaag, in het bijzonder de millennials onder hen, die het grootste deel van het huidige vastgoed kopen, zijn niet alleen mondiger maar ook veeleisender geworden. Ze willen zowel voor hun woning als voor hun werk het allerbeste. Om meer kopers of huurders aan te trekken, kunnen projectontwikkelaars of eigenaars extra voordelen of weloverwogen voorzieningen aanbieden. De mogelijkheden zijn eindeloos: van kortingen op streamingdiensten, telecom, restaurants of winkels in de buurt tot smart home-technologie, fitnessruimtes en babysit- of schoonmaakdiensten, maar ook laadstations voor elektrische voertuigen, elektrische fietsen of afleverpunten voor e-commerce.

 

TIP 4: Maak optimaal gebruik van PropTech

De vastgoedsector is lange tijd een traditionele sector geweest die immuun leek voor verandering. Dit is niet langer het geval. Door de hoge verwachtingen van huurders en bewoners maakt de vastgoedsector op dit moment een digitale transformatie door en werkt ze steeds meer met PropTech of vastgoedtechnologie.

 

Een goed voorbeeld is de manier waarop slimme bouwtechnologie vastgoedbeheerders en bewoners de mogelijkheid biedt om het energieverbruik te verlagen en comfortabelere leef- en werkomstandigheden te creëren (ventilatie, airconditioning, verlichting, beveiliging, toegangsbeheer). Of denk aan hoe slimme parkeertechnologie in combinatie met cloud en edge computing, ANPR-camera's (automatische nummerplaatherkenning) en digitale betalingen de parkeerervaring voor huurders verbetert en het leven van parking- en vastgoedbeheerders gemakkelijker maakt.

 

Kies voor integratie en ecosystemen en vermijd silo's

 

Er bestaan verschillende interessante en gebruiksvriendelijke PropTech-technologieën voor diverse toepassingen. De sleutel voor een toekomstbestendige investering in PropTech, en dus in uw vastgoed, is om de technologie voor mobiliteitsbeheer te integreren in het beheer van uw gebouwen. Net zoals steden zich omvormen tot smart cities, waarbij meerdere informatie- en communicatietoepassingen worden samengebracht om slimme steden te creëren die de levenskwaliteit en de efficiëntie van services verbeteren, moet ook de vastgoedsector de silo's slopen en werken met slimme ecosystemen.

TIP 5: Ingebouwde duurzaamheid

De vastgoedsector heeft een grote impact op de klimaatverandering. Gebouwen zijn immers verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en 40% van het energieverbruik in de wereld. Vastgoedontwikkelaars, investeerders en andere stakeholders die vooruit kijken weten hoe belangrijk duurzaamheid is. Duurzaam zijn is meer dan alleen optimale energie-efficiëntie en kiezen voor milieuvriendelijke materialen. Het betekent ook aandacht besteden aan het welzijn van mensen, en dus vastgoed ontwikkelen waar mensen graag in wonen en werken. Locatie en mobiliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Steden bannen steeds vaker de auto om de binnenstad groener, schoner, veiliger en stiller te maken. Daarom moeten vastgoedontwikkelaars op zoek gaan naar nieuwe manieren om parkeerzones te combineren met laadstations en ruimte voor elektrische (deel)auto's en (deel)fietsen.

33%

van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door gebouwen.

TIP 6: Onderschat nooit het belang van mobiliteit

De toekomst van de vastgoedsector is onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de mobiliteit. Steden bieden steeds minder parkeerplaatsen voor auto's en millennials kiezen steeds vaker voor duurzaam vervoer. Daarom moet u overwegen om uw parkeerruimte om te bouwen tot een mobiliteitsknooppunt dat plaats biedt voor nieuwe vormen van transport, zoals (elektrische) fietsen en steps, rijstroken voor gedeelde auto's en taxi's of ophaal- en afhaalzones. Mogelijk moet u ook de locatie voor nieuwe ontwikkelingsprojecten herbekijken.

Wilt u meer weten over de mobiliteit van de toekomst? Ontdek onze inzichten.


Conclusie: het belang van een ecosysteem

De toekomst van de vastgoedsector wordt sterk beïnvloed door de megatrends van verstedelijking, duurzaamheid en digitalisering en is onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de mobiliteit. Vastgoedbedrijven die willen dat hun projecten in de toekomst relevant blijven, moeten investeren in duurzame gebouwen voor gemengd gebruik, extra services aanbieden en volop inzetten op digitalisering. Een nauwe samenwerking binnen het vastgoedecosysteem tussen vastgoedontwikkelaars, investeerders en makelaars, PropTech-bedrijven, mobiliteitsdeskundigen en gemeenten wordt cruciaal voor de sector om mee te zijn met deze veranderingen.

Vastgoed en mobiliteit zijn communicerende vaten: bouwprojecten moeten rekening houden met veranderingen op het gebied van mobiliteit, en veranderende vastgoedbehoeften hebben op hun beurt ook op verschillende manieren een impact op de mobiliteit.

  • profilepicturev2

    Co-author
    Michael Jacobs

Smart Parking Management - Bekijk webinar