Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

De unieke meerwaarde van uw ledenorganisatie

Ledenorganisaties putten hun bestaansreden uit een unieke positie. Als link tussen bedrijven en de overheid, bijvoorbeeld. Of als club die mensen met dezelfde wensen en noden een stem geeft. Maar op die positie zit concurrentie van tal van andere actoren. Hoe kunt u zich opnieuw onderscheiden met een unieke en urgente visie, missie en dienstverlening?

Voor (nieuwe) leden is de relevantie van een ledenorganisatie niet altijd even zonneklaar. U kunt hier op twee manieren mee omgaan. Ofwel zet u die meerwaarde duidelijker in de kijker. Ofwel – en dat is meteen een cruciale oefening om uw huidige potentieel te achterhalen – herbekijkt u uw historisch gegroeide aanbod van voordelen zélf. Via een objectieve, kritische en cijfermatige aanpak gaat u dus na of uw huidige aanbod nog de beste strategie is voor morgen.

Begin bij uw doelstellingen

Vertrek vanuit uw overkoepelende missie: waarom bent u begonnen? Waarom was u broodnodig in uw sector? En is dat vandaag ook nog zo? Vergelijk in die oefening uzelf ook eens met de rest van de markt of informatiebronnen. Welke andere actoren bieden gelijkaardige voordelen? Wat maakt u uniek?

Leer uw leden écht kennen

Eerder las u al hoe u up-to-date-gegevens kunt inzetten om patronen in uw ledenpoule te spotten en zo doordachte beslissingen te nemen. Maar om ook typische wensen, voorkeuren en noden te capteren, zijn korte interviews met uw leden de beste strategie. Op basis daarvan kunt u een of meerdere zogenoemde persona’s opmaken, een soort archetype van specifieke types leden. Die dienen als toetssteen voor elke nieuwe stap of ambitie die u wil nemen.

Leg uw middelen vast

Op basis van de informatie uit uw personafiches weet u wat leden van u verwachten, welke diensten mogelijk minder relevant zijn en via welke kanalen ze die voordelen wensen. Technologie zal hier een grote rol spelen: niet louter om de informatiehonger van uw leden te stillen, maar ook om efficiënt in te spelen op de vragen die uw leden zich stellen. Denk: selfserviceportals, een kenniscentrum, blogs, sociale media enzovoort. Vergeet echter ook de klassieke communicatiekanalen (print) niet.

Communiceer over uw (hernieuwde) relevantie

Een klassieker bij ledenorganisaties: achter de schermen beweegt heel wat, maar leden krijgen pas informatie als projecten helemaal afgerond zijn. Ook al terwijl u werkt aan uw (digitale) transformatie, kunt u daar heel open over communiceren. Dat draagt bij aan een cultuur van openheid die leden vandaag weten te waarderen.

New Call-to-action