Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Digitale werkplek in de zorgsector

In de zorgsector is het van groot belang dat de beschikbare tijd optimaal ingezet kan worden voor de patiëntenzorg. Zorgverleners mogen weinig tot geen tijd verliezen met het zoeken naar informatie, het voortdurend moeten wisselen tussen verschillende applicaties of het meermaals aanmelden in die applicaties … Toch zijn het problemen waarmee artsen en verplegers dagelijks te maken krijgen. Vaak zijn ze het gevolg van een inefficiënte digitale werkplek.

Een efficiënte werkplek garandeert een uitstekende gebruikerservaring en sluit naadloos aan bij de behoeften van elke zorgverlener. Het gevolg? De productiviteit en tevredenheid van de verschillende zorgmedewerkers stijgt aanzienlijk - en dat is in het kader van retentie niet onbelangrijk. En last but not least: omdat de tijd voor de effectieve behandeling stijgt, profiteren patiënten van een betere behandeling.

Éen centrale aanmeldplaats

Vandaag is de situatie voor zorgverleners onnodig ingewikkeld: ze moeten gebruikmaken van verschillende portalen, lokale en externe applicaties, bureaubladverbindingen etc. En bovendien is simpelweg toegang krijgen tot de verschillende tools die ze nodig hebben om te kunnen werken, verre van een vanzelfsprekendheid. Om zorgverleners op een efficiënte en productieve manier te laten werken, moeten ze hun applicaties op een eenvoudige en directe manier kunnen openen.

Hoe lost u dat op? Door één gecentraliseerde aanmeldplaats op poten te zetten. Dat overkoepelend portaal of samenwerkingsplatform bundelt en integreert de verschillende applicaties binnen één grote applicatie, waarbij je je slechts eenmalig moet aanmelden. Die digitale werkplek moet device-onafhankelijk zijn en altijd en overal beschikbaar.

Personalisatie en security

Voor zorgverleners is de werkplek een toegangspunt voor informatie, zowel in de interne organisatie als daarbuiten. Daarnaast vormt het de online ontmoetingsplaats waar alle zorgverleners contacten leggen met collega's, zorginstellingen ... Maar een portal bevat vaak onnoemelijk veel informatie en dagelijks komen er gegevens bij. Om het overzicht te bewaren in die informatiejungle, zorgt een digitale werkplek voor dynamische en gepersonaliseerde inhoud op basis van doelgroep, voorgaand gebruiksgedrag etc. De digitale werkplek wordt zo een intuïtieve, maar toch gerichte gebruikstool.

Minstens zo cruciaal voor de werkplek, is de veiligheid. Dat geldt in het bijzonder voor de zorgsector waarin het medisch beroepsgeheim en uiterst gevoelige patiëntinformatie een grote rol spelen. Bovendien worden patiënten straks zelf eigenaar van die data en vraagt de GDPR-wetgeving om extra maatregelen. Kortom: de gebruikers van de werkplek en de IT-afdeling moeten de werkplek en alles wat erbij hoort, zorgeloos kunnen gebruiken. Waar, wanneer en hoe ze het wensen.

Cegeka helpt u met uw werkplek

Cegeka helpt u om een doeltreffende cloudstrategie te bepalen en de verschillende applicaties naadloos met elkaar te laten samenwerken. Bovendien zorgen we ervoor dat u steeds gebruik kan maken van de nieuwste en beste oplossingen in de markt.


U heeft een