Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Hoe optimaliseer ik mijn kosten in de cloud?

Microsoft Azure is een van de grootste cloudplatforms met talloze mogelijkheden. Maar als u niet op de kosten let, laat u heel wat geld op tafel liggen. Wat zijn de uitdagingen waarmee u bij het optimaliseren van uw cloudkosten te maken krijgt en hoe pakt u deze aan? 

Drie uitdagingen voor uw kostenbeheer 

Wanneer we met klanten spreken over hun gebruik van de publieke cloud, komt de kostprijs altijd als een belangrijk pijnpunt naar boven. U krijgt immers te maken met de volgende uitdagingen: 

1. De verandering van CapEx- naar OpEx-model 
In een capex-model doet u een initiële investering voor een vastgelegde termijn. Die investering is doorgaans relatief groot. Zodra de investering is gedaan, weet u dat u voor het betreffende termijn de vruchten kunt plukken zonder extra investeringen.

In het opex-model van cloudplatforms zoals Microsoft Azure werkt u met een pay-per-use-model: u hoeft geen voorafgaande investeringen te doen, maar betaalt maandelijks, afhankelijk van uw gebruik. Omdat dit gebruik sterk kan variëren, maakt dit de kosten een stuk onvoorspelbaarder. Zeker in het begin zult u sterk moeten gokken wat u zult betalen, en daarna zult u de kosten continu in het oog moeten houden als u de controle niet wilt verliezen.

2. Budgettering van projecten
Hierbij aansluitend wordt het bij gebruik van clouddiensten moeilijker om de budgetten voor individuele projecten in het oog te houden. Niet alleen zijn die kosten immers onvoorspelbaarder, maar het is ook niet altijd duidelijk welke resources in de cloud bijdragen aan de kosten van elk project. Dat levert uitdagingen op voor de inzage in en controle over de budgetten van projecten. 

3. Shadow IT
Vóór de opkomst van de cloud verliep zo goed als alle gebruik van IT in een organisatie via service requests bij het IT-departement. Daardoor behield het IT-departement het overzicht op de kosten. Door de lage instapdrempel van cloudplatforms en SaaS-oplossingen kan nu iedereen eenvoudig resources gaan gebruiken in de cloud, zonder dat de IT-afdeling daarvan op de hoogte is. Deze shadow IT heeft uiteraard ook een impact op de kosten.

Het bredere plaatje van shadow IT is dat de cloud het lastiger maakt om het gebruik van resources door verschillende interne afdelingen correct door te rekenen. Voor een correcte interne facturatie heeft u omwille van het pay-per-use-model inzicht nodig in het gebruik door elke afdeling.

Herwin de controle over uw kosten 

Gelukkig levert de cloud u niet alleen uitdagingen op, maar biedt ze ook allerlei instrumenten aan om weer controle over uw kosten te krijgen. Enkele belangrijke instrumenten zijn:

1. Reserved instances en policy’s 
Dat de kosten onvoorspelbaarder zijn door het pay-per-use-model, kunt u deels aanpakken door te analyseren welk gebruik u wél heel goed kunt voorspellen. Als u bijvoorbeeld weet dat u een specifieke virtuele machine de komende drie jaar 24/7 nodig hebt, reserveer die dan. Azure biedt daarvoor reserved instances aan: door het gebruik ervan te reserveren, krijgt u een korting op de kostprijs. Voor een testomgeving die u maar zo nu en dan even moet opzetten, bent u daarentegen beter af met het pay-per-use-model. Bekijk dus kritisch voor al uw workloads of u ze niet beter kunt reserveren.

Een ander hulpmiddel dat Azure aanbiedt zijn policy’s. Hiermee legt u beperkingen op aan het gebruik van alle resources in de cloud. Zo voorkomt u dat gebruikers virtuele machines opstarten die te veel kosten, bijvoorbeeld in een regio waar het netwerkverkeer naar uw andere workloads te duur is. U kunt heel gemakkelijk bepalen wie wat met welke resources in de cloud mag doen.

2. Rightsizing
Om de kosten van specifieke projecten binnen de perken te houden, is het belangrijk dat u aan rightsizing doet: u stemt de capaciteit van de cloudresources (de hoeveelheid RAM, CPU, opslag, …) af op de workloads die u erop draait. Daardoor verspilt u geen capaciteit.

De benodigde capaciteit is een dynamisch gegeven, maar de flexibiliteit van de cloud is perfect om daarmee om te gaan. Als u bijvoorbeeld weet dat uw website dagelijks tussen 18 en 20 uur meer bezoekers krijgt, laat dan die server op die momenten automatisch upscalen en daarna weer downscalen.

3. Tagging
Microsoft Azure laat het toe om tags toe te kennen aan servers en andere resources. Een tag bestaat uit een sleutel en een waarde, bijvoorbeeld de sleutel “environment” met de waarde “production”. U kunt tags toekennen om de afdeling aan te duiden die verantwoordelijk is voor de resource, het project waarvoor de resource gebruikt wordt, of een interne kostenplaats.

Als u consequent tagging toepast op alle resources die u gebruikt in Azure, splitst u de kosten eenvoudig op per project of afdeling voor de interne facturatie. En resources die geen tags toegekend hebben gekregen, zijn eenvoudig te identificeren om dan dit euvel te verhelpen. Het is ook aan te raden om in te stellen dat u een waarschuwing krijgt zodra een project zijn budget (bijna) overschrijdt.

Onze aanpak: van assessment tot gerichte acties

Heeft u het gevoel dat u geen controle meer hebt over uw cloudkosten? Met meer dan 25 jaar ervaring in IT-infrastructuuroplossingen en een gegronde kennis van applicaties kunnen we uw kosten zeker verlagen. Onze aanpak bestaat uit de volgende drie fasen: 

1. Assessment
In een eerste stap bekijken we uw cloudomgeving in Azure: hoe gebruikt u die, wat heeft u nodig en wat heeft er allemaal een impact op de kostprijs? Zo ontdekken we problemen, bekijken we verbeterpunten en sommen we de mogelijkheden op om kosten te besparen.

2. Plan
Als we alle mogelijke kostenoptimalisaties bepaald hebben, bespreken we deze met u en leggen we de prioriteiten vast. Daarbij gaan we pragmatisch te werk en besteden we speciale aandacht aan quick wins zoals het verwijderen van niet gebruikte resources. En als de uitkomst van de assessment was dat uw cloudapplicatie met een redesign goedkoper zal zijn, kunnen we u ook daarbij helpen.

3. Gerichte acties 
Op basis van onze gesprekken maken we een gedetailleerd actieplan op met de veranderingen die nodig zijn om uw kosten te verlagen. Bovendien bepalen we ook de acties om uw cloudomgeving daarna kostenefficiënt te houden. 

Wanneer u nog niet gebruikmaakt van de cloud en u door ons laat begeleiden voor een cloudmigratie én ons het beheer van uw cloudomgeving in handen geeft, houden we al vanaf het begin en daarna continu rekening met de kosten. 

Het uiteindelijke doel is dat we uw kosten in de cloud verlagen. Door die kostenbesparing komt er budget vrij dat u kunt besteden aan bijvoorbeeld de modernisering van uw applicaties. Daarmee geeft u uw digitale transformatie een boost. 

E-book: Hybrid Cloud - Een toekomstbestendige cloud strategie