Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Een optimale beleving voor klanten en medewerkers met een datagedreven organisatie

Iedere organisatie is op zijn eigen manier bezig met de digitale transformatie. Logisch, want bij iedere business spelen andere uitdagingen. Toch is de gewenste uitkomst vaak hetzelfde: het inzetten van de juiste data op het juiste moment, om de beleving van klanten en medewerkers te verbeteren. Dat heeft weer te maken met een samenhang van verschillende systemen, waarin data-integratie een hoofdrol speelt. Door hier een geschikt fundament voor neer te leggen groei je toe naar een datagedreven organisatie. Een logisch verhaal, maar ook een uitdaging van formaat.

Neem bijvoorbeeld een online reservering bij de kapper. U vult bij uw reservering de adresgegevens in, maar toch wordt er na de knipbeurt nogmaals om gevraagd. Waarom moet u die gegevens opnieuw doorgeven, als de data al ergens is opgeslagen? Het is een kenmerk van een versnipperd IT-landschap: blijkbaar maakt de kapper gebruik van verschillende systemen, waardoor data dubbel wordt verwerkt. Het zou hem een hoop werk schelen als adresgegevens uit het reserveringsysteem automatisch in het klantbestand komen. Bovendien levert dat een veel betere ervaring voor de klant op. Hier komt data-integratie om de hoek kijken.

Data-integratie: laat uw systemen elkaar ondersteunen en aanvullen

Met data-integratie brengt u data uit verschillende bronnen en systemen samen. Het is een belangrijke succesfactor richting een datagedreven organisatie, maar tegelijkertijd één van de grootste uitdagingen. Bij veel organisaties is het applicatie-landschap zo uitgedijd, dat het overzicht kwijt is. Deelsystemen en omgevingen opereren afzonderlijk van elkaar. Hoewel deze applicaties van grote waarde zijn voor uw organisatie, vertraagt het tegelijkertijd nieuwe digitale stappen. Dat blijkt wel uit het voorbeeld van de kapper. De gewenste situatie is juist dat applicaties elkaar ondersteunen en aanvullen.

Leg een stevig fundament met vereenvoudigde integraties

Het samenbrengen van datastromen is vaak ingewikkelder dan het lijkt. Helemaal als systemen zich zowel lokaal, in de cloud als op een andere locatie bevinden. Om deze uitdaging aan te gaan zet Cegeka een Integration Platform-as-a-service (iPaaS) in. Dit platform vereenvoudigt complexe en kostbare integraties. Voor veelvoorkomende integraties, apps en integratie-types zijn standaard koppelingsmogelijkheden aanwezig. Door systemen zoveel mogelijk te integreren worden nieuwe digitale mogelijkheden benut, zonder legacy-systemen te vervangen. Sterker nog: deze lecacy-systemen kunnen eenvoudig worden gekoppeld. Daardoor zet u de groei naar een datagedreven organisatie soepeler in, en komt de digitale transformatie dichterbij.

Verder groeien als de basis op orde is

Data-integratie biedt veel voordelen. U maakt optimaal gebruik van techniek die al aanwezig is, daarnaast kunt u business-processen end-to-end ondersteunen en werk voor medewerkers en klanten vereenvoudigen en verbeteren. Voor de ene organisatie biedt het mogelijkheden om orde op zaken te stellen en operationele processen te ondersteunen. Andere organisaties zien nieuwe business-mogelijkheden en waardeproposities door het samenbrengen van data. Eén ding is zeker: om uw digitaliserings-journey succesvol vorm te geven, moet u de datastromen van uw organisatie inzichtelijk maken. Data-integratie is daarin een belangrijke, eerste stap.

Meer info?

Mijn collega’s Tobias Oort en Fred Pompies schreven onlangs ook blogs over Integration Services. Als u wilt weten of iPaaS ook iets voor u kan betekenen, lees dan onze Onepager iPaaS en/of voer dan onze iPaaS readiness-scan uit om de toegevoegde waarde van iPaaS voor uw landschap vast te stellen.