Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Schoon de data van uw organisatie op in twee essentiële stappen

Het is belangrijk om bewust aandacht te besteden aan data binnen uw organisatie. Met nuttige data versterkt u de organisatie: het helpt u bij het nemen van beslissingen en het automatiseren van processen. Daarvoor is het echter essentieel om de kwaliteit van uw data op peil te houden en uw organisatie voortdurend onder de loep te nemen. Niet alleen om data bruikbaar te maken, maar ook te voorkomen dat u wetgeving of privacy-voorwaarden schendt of onnodige imago-risico's loopt. In deze blog leest u de twee essentiële stappen om uw data op te schonen.


Stap 1: Implementeer Data Governance & Master Data Management

Het is eenvoudiger om de kwaliteit van uw data te verbeteren als u zicht hebt op de gegevens binnen uw organisatie. Door het implementeren van Data Governance & Master Data Management bent u bewust bezig met de data van uw business. Dat beheer bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen.

 1. Data governance: bepaal wie, wat, met welke data mag doen en implementeer deze verantwoordelijkheden binnen de organisatie;
 2. Master Data Management: monitor proactief de kwaliteit van je masterdata en implementeer processen en tools om deze data op orde te houden;
 3. Data-architectuur-management: leg vast waar data wordt verzameld en opgeslagen;
 4. Database operations-management: breng de opslag en het ontsluiten van data in kaart;
 5. Data security-management: voorkom het verlies en misbruik van data;
 6. Document & contentmanagement: breng het gebruik en de opslag van databronnen in kaart.

Door aan de slag te gaan met deze zes punten, vergroot u het bewustzijn van medewerkers over de samenhang tussen systemen. Daarnaast helpt dit om datadefinities en datamodellen op te stellen. Door in kaart te brengen welke data wordt verzameld en wat u op dit moment met deze gegevens doet, heeft u handvaten om de kwaliteit aanzienlijk te verhogen.

Stap 2: Voer datakwaliteitscontroles uit en schoon de data op

Naast het beheren van uw data is het belangrijk om regelmatig kwaliteitschecks uit te voeren. Het gewenste niveau van datakwaliteit verschilt en is afhankelijk van het doel die u hebt. Voor welk bedrijfsproces gaat u de gegevens inzetten? U kunt de kwaliteit van data beoordelen aan de hand van een aantal eigenschappen.

 • CONSISTENTIE
  Worden overal dezelfde definities gehanteerd? Als de ene helft van uw medewerkers bij 'Naam' een voornaam invoert, en de andere helft een achternaam, dan heeft dat consequenties;
 • NAUWKEURIGHEID
  Wordt data op dezelfde manier ingevoerd? Het is bijvoorbeeld van belang dat beleggingseenheden overal met evenveel decimalen worden bijgehouden;
 • TIJDIGHEID
  Is data altijd beschikbaar? Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om klantgegevens altijd te bewaren en ze niet te laten verdwijnen bij een onbeantwoorde offerte;
 • TOEGANKELIJKHEID
  Is data voor iedereen toegankelijk? Breng bijvoorbeeld in kaart welke persoonsgegevens collega's van elkaar kunnen zien;
 • VALIDITEIT
  Laat de data zien wat het zou moeten laten zien? Een geboortedatum zou bijvoorbeeld niet verward moeten worden met een overlijdensdatum.
 • VOLLEDIGHEID
  Is de data compleet? Niet alleen de straat, maar ook het huisnummer zou ingevuld moeten zijn.
 • LEGITIMITEIT
  Mag de data op deze plek voorkomen? Als een BSN-nummer is opgeslagen, moet ook gecontroleerd worden of dat wel is toegestaan.

Bovenstaande punten zijn essentieel voor een efficiënte operatie: duidelijke kwaliteitseisen zullen uw bedrijfsprocessen verbeteren en helpen innoveren. Bovendien verzekert u zich ervan dat u zich aan wetgeving en privacy-voorwaarden houdt. Daarnaast zijn de richtlijnen belangrijk om bewustzijn binnen uw organisatie te creëren. Het is van belang om data continu te controleren op kwaliteit en op te schonen waar nodig. Met slimme software kunt u controles op uw data uitvoeren. Deze checks zijn toegespitst op uw systeem en wijzen precies aan waar de incorrecte data zich bevindt. Daardoor is het mogelijk om data gericht op te schonen.

Het monitoren van de kwaliteit van data hoort een continu proces te zijn. Ook bij datamigraties wordt vaak orde op zaken gesteld om de kwaliteit van data te verbeteren. Wilt u meer weten over het migreren van data? Lees ons whitepaper '10 essentiële tips voor een succesvolle datamigratie'.

Whitepaper Data Governance