Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Wat is datagedreven werken eigenlijk en waarom moet u ermee aan de slag?

Er wordt vaak gesproken over datagedreven werken. Echter, wat is dat precies? Hoe weet u of u (al) datagedreven werkt? En waarom zou u ermee aan de slag moeten? Deze blog vertelt u daar meer over, evenals over de businessvoordelen.

Het antwoord op de bovenstaande vragen is heel eenvoudig: organisaties werken datagedreven zodra ze beslissingen maken op basis van data. De bedrijfsvoering wordt daar dan (gedeeltelijk) omheen ingericht. Die beslissingen kunnen zowel handmatig als automatisch gemaakt worden. In beide gevallen helpt data uw business om uw slimmere, goed onderbouwde keuzes te maken. Andere belangrijke business outcomes zijn onder meer een sterke kostenbesparing, een aanzienlijke verbetering van uw dienstverlening, het terugdringen van de foutmarge in productieprocessen én een verhoogde werknemerstevredenheid. Dit zijn slechts voorbeelden, want de mogelijkheden zijn talloos.

Koplopers in datagedreven werken maken drie keer zo vaak gebruik van geavanceerde datatechnieken als achterblijvers.

Een praktijkvoorbeeld: de foutmarge terugdringen

Een mooi voorbeeld uit de praktijk: een fabrikant van tortilla’s heeft strenge eisen gesteld aan de diameter van zijn producten voordat deze verpakt worden. Door een afwijking in de productie kan een tortilla echter te groot of te klein zijn om in de verpakking te passen, waarna dat exemplaar afgekeurd wordt. Daardoor is het productieproces niet efficiënt en dit leidt tot flinke kosten.

Door de machines echter te ‘voeden’ met data over het productieproces, ‘weten’ ze veel beter wat er mis kan gaan. Met behulp van slimme algoritmes en machine-learningtechnologie wordt ongeveer vijftien minuten van tevoren voorspeld dat er naar alle waarschijnlijkheid iets straks niet goed gaat in het productieproces. Het algoritme signaleert dit niet alleen, maar geeft ook het juiste advies om de verwachte productiebelemmering te voorkomen.

Het kan bijvoorbeeld helpen om de temperatuur van de oven met een paar graden bij te stellen. De productie verloopt hierdoor gemakkelijker en met veel minder fouten. Er zijn per saldo ook minder grondstoffen nodig. Bovendien zijn de machineoperators nu veel minder tijd kwijt aan repetitieve controles. Ze kunnen daardoor hun tijd besteden aan werk waar ze meer voldoening uit halen, zoals het nóg verder stroomlijnen van het productieproces.

De ideale situatie: de digitale feedbackloop

In andere woorden: datagedreven werken is een middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren, geen doel op zich. Dat wil niet zeggen dat u geen doelen kunt stellen voor de manier waarop u data gebruikt, integendeel. Gaandeweg kunt u steeds meer processen verbeteren door ze met data te voeden. Op basis hiervan doet u weer nieuwe inzichten op voor de business. Die helpen u om weer andere processen aan te pakken en de datastromen binnen uw organisatie met elkaar te integreren.

Hoe meer data, hoe sterker uw inzichten namelijk worden. Daarom is het ook belangrijk dat u gegevens met elkaar weet te koppelen die van verschillende afdelingen en systemen komen, zoals productie, marketing, financiën en HR. Uiteindelijk ontstaat er een soort cirkel: u verzamelt data over uw gehele bedrijfsvoering en neemt op basis daarvan beslissingen over datzelfde geheel. Vervolgens geeft u uw inzichten, acties en feedback aan uw dataplatform. Daardoor ontstaat een cirkel: de digitale feedbackloop genoemd. Door de inzichten steeds terug te koppelen, wordt de cirkel steeds slimmer en accurater. Wanneer u die feedbackloop heeft gerealiseerd, werkt u volledig datagedreven.

Koplopers en achterblijvers in datagedreven werken, verschillen enorm in toegang tot de juiste data.

Stapsgewijs steeds meer datagedreven

Gedeeltelijk datagedreven is echter ook de moeite meer dan waard. Die feedbackloop is iets voor de lange termijn. Die realiseert u niet binnen een paar weken; eerder in jaren. De meeste Nederlandse organisaties zijn ook nog niet zover. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy. Dat organisaties nog niet zover zijn is echter helemaal niet erg. Door stapsgewijs steeds meer datastromen en processen te koppelen, werkt u steeds meer naar die digitale feedbackloop toe.

Bovendien heeft ook het aanpakken van kleinere processen al snel een groot, positief effect op uw business outcomes. Ook als u op beperkte schaal met data werkt of wilt gaan werken, dan kunt u al op korte termijn de vruchten daarvan plukken. Kristel Demotte (Global VP Data Solutions bij Cegeka) omschrijft dat treffend als: ‘Klein beginnen, is groot winnen.’

Bent u benieuwd naar de belangrijkste onderzoeksresultaten, inclusief de succesfactoren en knelpunten voor datagedreven werken? Download dan de infographic De staat van datagedreven organisaties.

De staat van datagedreven organisaties