Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

a.s.r. Levensverzekeringen verbetert datakwaliteit

Onderdeel van a.s.r. Verzekeringen Nederland, specialist in levens-, pensioen- en schadeverzekeringen.

Industry: Insurance


a.s.r. Levensverzekeringen is onderdeel van a.s.r. Verzekeringen Nederland, één van de toonaangevende spelers op de Nederlandse markt op het gebied van levens-, pensioen- en
schadeverzekeringen. a.s.r. Levensverzekeringen heeft als doelstelling het verlagen en variabel maken van de operationele kosten.

Belangrijke pijlers om deze doelstelling te realiseren zijn het terugbrengen van het aantal systeemlandschappen, het vereenvoudigen van producten en het realiseren van Straight Through Processing (STP). Cegeka schoont in dat kader meer dan 1 miljoen verzekeringen. a.s.r. heeft onderkend dat het verbeteren van de datakwaliteit randvoorwaarde is voor het behalen van haar strategische doelen.

De opdracht

Cegeka voert in opdracht van a.s.r. Levensverzekeringen een dataschoningstraject uit voor meer dan 1 miljoen polissen. Deze zijn geadministreerd in 7 verschillende bronsystemen en bevatten alle mogelijke levensverzekeringsproducten, zoals beleggingsverzekeringen, traditioneel opbouw- en risicoverzekeringen, spaar- en hybridehypotheken en overlijdensrisicoverzekeringen. De portefeuilles kennen een lange historie wat heeft geleid tot veel diversiteit en op onderdelen een lage datakwaliteit.

"a.s.r. Levensverzekeringen wil inzicht in de datakwaliteit per portefeuille, een proces om dit continu te verbeteren en periodiek managementinformatie over status en voortgang."

Onze aanpak

Het project is gestart met een analyse van de requirements, het vaststellen van de kwaliteitscriteria en een data-analyse op alle portefeuilles. Op basis van deze analyses is een aanpak en een fasering opgesteld.

 

Vervolgens is de migratiesoftware van Cegeka, de Smart Data Quality Suite, geconfigureerd om de dataschoning uit te voeren en te monitoren. Vanuit de Smart Data Quality Suite worden verschillende interfaces aangestuurd voor het ophalen van gegevens en het uitvoeren van geautomatiseerde validatie op alle relevante bronvelden. Door gebruikersschermen is het kwaliteitsniveau direct inzichtelijk. Via deze schermen is het, al dan niet geautomatiseerd, mogelijk schoningsacties toe te kennen aan afdelingen en/of medewerkers. Hierbij zetten we onze in meer dan 10 jaar opgebouwde bibliotheek aan validatie- en schoningsregels in, waarmee in korte tijd en in hoge mate validatie en schoning wordt geautomatiseerd. Door de interfaces periodiek te draaien is de voortgang van schoning, en daarmee het kwaliteitsniveau, permanent te monitoren.

 

Een deel van de schoning in de bron vindt automatisch plaats. Vanuit de Smart Data Quality Suite worden bestanden verrijkt en verbeterd, om vervolgens via een interface in de bronadministratie te worden verwerkt. Verschillende teams met in totaal 30 medewerkers van a.s.r. Levensverzekeringen voeren de schoning uit met behulp van de migratiesoftware. Alle handelingen en acties worden in de migratiesoftware vastgelegd, waarmee een door de interne en externe toezichthouders goedgekeurde end-2-end audittrail is geborgd.

 

Het resultaat

Op 35% van alle polissen heeft een verbetering plaatsgevonden. De verbeterde datakwaliteit heeft a.s.r. in staat gesteld om te converteren en te rationaliseren en daarmee systemen uit te faseren. Processen verlopen door correcte data volledig STP. Het project heeft daarmee geresulteerd in de volgende baten:

 • Volledige beheersing van de kwaliteit van de data en de besturing van de schoning;
 • Een directe verlaging van de operationele kosten door een besparing van 67% FTE op de backoffice;
 • Een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de omzetting van alle productvarianten naar een gestandaardiseerd productenpalet;
 • Een directe verlaging van de ICT kosten met miljoenen euro’s per jaar door het uitfaseren van zeven bronsystemen.

Lesson(s) learned

 • Door vooraf een gedegen analyse uit te voeren zijn risico’s vooraf gedefinieerd;
 • Wij analyseren, checken, schonen en verbeteren data zodat wanneer de daadwerkelijke migratie wordt uitgevoerd, deze 100% correct verloopt;
 • Door de configurabele migratiesoftware is volledig voldaan aan de wensen van stakeholders en de auditors.
10 essentiële tips voor een succesvolle datamigratie

'Een directe verlaging van de operationele kosten door een besparing van 67% FTE op de backoffice'


Uitdagingen

 • Vervuilde data in de bronsystemen en een grote diversiteit aan productvarianten.
 • Complex maatwerk van meer dan
  200 processtappen.
 • Harde deadlines vanwege afhankelijkheid migratie- en implementatietrajecten.

Resultaten

 • Bewezen doelgerichte aanpak uitgevoerd door ervaren consultants en ondersteund door gespecialiseerde software.
 • Resultaatgerichte consultants als schakel tussen business en IT.
 • Inzet Smart Data Quality Suite, een no-code oplossing zodat de business centraal staat.
 • End-2-end audittrail waarbij iedere stap in de migratie en het schoningsproces inzichtelijk is.

Oplossingen


TechnologieënGerelateerde case studies

GGZ Rivierduinen: flexibele IT voor complexe zorg

In het complexe speelveld van GGZ Rivierduinen was behoefte aan een flexibele digitale werkomgeving. Dankzij iPaaS van Cegeka is de regionale GGZ-instelling weer klaar voor de toekomst. Lees het hele verhaal hier.