Cegeka en Boerenbond digitaliseren de landbouw

DELEN

De digitalisering zet steeds sneller door in de landbouw. Precisielandbouw, het gebruik van satellietgegevens en weersvoorspellingen om correct te beregenen en bemesten. Het beheer en eigendom van data wordt steeds belangrijker. In dat digitaliseringsproces speelt Boerenbond een belangrijke rol als katalysator. Met Cegeka als IT-partner lanceerden ze de financiële beheertool focus, om een helder overzicht van de kosten en opbrengsten van het bedrijf in beeld te brengen.

“We willen een antwoord bieden op de behoeften van onze leden. Vooral op het vlak van bedrijfseconomische data proberen we een voortrekker te zijn”, vertelt Joris Van Olmen, directeur dienstverlening bij Boerenbond. “Daar ligt namelijk een van de grootste uitdagingen voor de sector: land-,en tuinbouwers zijn geen prijszetters maar prijsnemers. In de mondiale markt met grote prijsschommelingen zijn slimme oplossingen hoognodig.”

Helderheid in de kosten en opbrengsten

“Daarom lanceerden we samen met Cegeka de applicatie Focus. De financiële beheertool geeft een zeer gedetailleerde rapportage - de zogenaamde bedrijfsuitslag - van alle kosten, opbrengsten, gebruikte productiemiddelen etc. Daarnaast krijgt elke gebruiker onmiddellijk feedback over zijn dagdagelijkse activiteiten en kan hij/zij toekomstige investeringskeuzes simuleren.”

Gerichte keuzes voor de toekomst

Neem het voorbeeld van de melkgeldafrekening: als landbouwer kan je meteen zien wat collega's ontvangen hebben voor hun melkgeld en cijfers vergelijken met de marktreferentie of benchmark. Op basis van dat soort informatie kan de landbouwer vervolgens zijn verdienmodel en kwaliteit optimaliseren.

Focus-1024x512

“Focus geeft de land- en tuinbouwer de kans om datagedreven analyses te maken van het verleden en gerichte keuzes te nemen voor de toekomst. In een dynamische wereld is snel kunnen beschikken over bedrijfseigen cijfers immers meer dan ooit cruciaal”, aldus Joris.

Thuis in de landbouwsector

Waarom de keuze voor Cegeka? Ze kennen niet alleen het huis, maar ook de sector, licht Joris toe: “De landbouw is een aparte branche, en zeker wat IT betreft. Dankzij hun kennis van onze organisatie en de landbouwsector slaagde Cegeka erin om in te spelen op de behoeften en de manier van werken. Ze zoeken actief naar oplossingen, en hebben heel wat technische kennis en expertise in huis. Ook met grote IT-projecten als focus hebben ze enorm veel ervaring.”

Cegeka als vertrouwde partner

Op termijn zal dit partnership waardevol blijven voor de verdere uitbouw van focus. “Het platform evolueert constant. Met de volgende release zullen we nog meer mogelijkheden voor directe feedback hebben”, verklaart Joris. “Vandaag is het gebruik van bedrijfseconomische data eerder beperkt, waarbij we nog veel handmatig doen. Deze samenwerking verzekert dat we in de toekomst nog verder kunnen optimaliseren en automatiseren. Op lange termijn willen we met Cegeka als vertrouwde partner steeds meer automatische uitwisseling van data mogelijk maken. Zo kunnen we de toekomst van het dataverkeer in onze landbouwsector veilig stellen.”

Ga voor meer info naar de website van de Boerenbond.

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze oplossingen? Vul ons contactformulier en onze specialisten nemen contact op.

Neem contact met ons op