Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

ERP-platform als katalysator: van silo’s tot genetwerkte organisatie

Dat silostructuren in een modern bedrijf achterhaald zijn, is allang geen nieuws meer. Maar zeker in grotere organisaties gaapt vaak een kloof tussen theorie en praktijk. Zo’n transformatie vergt immers een mix van verschillende factoren: hiërarchische aanpassingen, mentaliteitswijzigingen en een wendbaar hr-beleid. En hoewel zeker niet zaligmakend, kan een modern IT-platform daarin de rol van katalysator opnemen.

Ook IT-professionals werken nog zelden in een afgeschermde cocon. Traditionele IT-budgetten worden steeds meer verdeeld over departementen, CIO’s nemen de rol op van business enablers en software staat almaar meer in functie van strategische uitdagingen. Vooral die laatste trend steekt steeds prominenter zijn neus aan het venster, gezien de snelheid waarmee markten op disruptieve wijze ontwricht worden.

Silobedrijven krijgen het hard te verduren

Silo’s waren vroeger de normaalste zaak van de wereld, met als gevolg dat een bedrijf zich meestal slechts op één as kon differentiëren. De ene speler had de scherpste prijs, want organiseerde zijn interne processen het best. Een andere leverde het beste product, want stond op het vlak van technologie of R&D het verst. En een derde concurrent blonk vooral uit in service, dankzij een enorme kennis van én focus op klanten.

Vandaag zien we sterk presterende bedrijven die dit model enigszins in vraag stellen en operational excellence feilloos combineren met customer intimacy. Denk maar aan Amazon: lage prijzen én extreem klantgericht. Ook dichter bij de deur duiken steeds meer spelers op die tegelijk hun processen heel efficiënt inrichten én uitstekende service bieden. Een silobedrijf kán dat simpelweg niet. Klantgerichtheid is niet enkel de verantwoordelijkheid van de verkoopafdeling, maar is een instelling van het volledige bedrijf, van aankoop over boekhouding tot marketing.

Naar een genetwerkte omgeving

Om zich te wapenen tegen abrupte marktverschuivingen of onverwachte concurrenten, moeten organisaties zich omvormen tot netwerken. Zo kunnen ze optimaal samenwerken en eenzelfde doelstelling realiseren. Om deze samenwerking te faciliteren moeten marketing, sales, customer service, finance en operations één en dezelfde gegevensstroom gebruiken. In de plaats van losse apps en onsamenhangende systemen, is er nood aan één IT-platform dat ERP (operations), CRM (klantenservice) en BI (sales en marketing) bundelt.

En last but not least: een bedrijf bestaat nog altijd uit mensen die samenwerken, in vaste en wisselende teams en projecten. Doorheen dat netwerk is ook snelle communicatie en het eenvoudig delen van files belangrijk. Enter: één intern samenwerkingssyteem, gekoppeld aan het centrale platform.

Eén platform voor alle processen

Anno 2017 bestaat eigenlijk slechts één mature IT-oplossing die een 100% genetwerkt bedrijf op een gebruiksvriendelijke manier kan ondersteunen: Microsoft Dynamics. Eén geïntegreerd platform dat alle bedrijfsprocessen combineert: intelligente operations (Dynamics ERP), business insights (Power BI), klantgerichtheid (CRM) en optimale samenwerking en communicatie (Office 365 met SharePoint en Skype).

Enkele praktijkvoordelen

  • In Outlook laat extra CRM-informatie over de klant die u zonet mailde toe om beter in te spelen op zijn vraag. Wat zijn de openstaande opportuniteiten? Zijn er lopende klachten? Wie zijn de belangrijkste contacten?

  • ERP-data in bulk updaten wordt supereenvoudig. Exporteer de data naar Excel, voer de wijzigingen door en laad opnieuw op. Allemaal met respect voor data-integriteit en security-instellingen.

  • Vanuit Microsoft Dynamics slaat u documenten en bestanden onmiddellijk op een SharePoint-site op. Zo is alles altijd toegankelijk, ook van buiten de CRM- of ERP-oplossing.

  • Overal in de applicatie krijgt u waardevolle inzichten, dankzij de out-of-the-box integratie van Power BI. Bent u bezig met inningen en aanmaningen, dan ziet u statistieken en KPI’s rond betalingen. En binnen de productie houden uitgebreide analyses over prestaties en varianties u op de hoogte. Kortom: ogenblikkelijke informatie, waar en wanneer u ze nodig hebt.

Conclusie

Een ERP-systeem transformeert klassieke bedrijven niet in één klap tot genetwerkte organisaties, maar een geïntegreerde platformoplossing kan die transformatie wél faciliteren.

New Call-to-action

ERP Selectietraject