Focus op een positieve werkcultuur

Aniel Radjkoemar, Team Coordinator Application & Integration Management

Aniel Radjkoemar is Team Coordinator binnen Application & Integration Management (AIM). In dit interview deelt hij zijn liefde voor leiderschap en het bevorderen van een goede teamwerking. Hij praat over zijn motivatie, hoe hij kennis deelt met het team en zijn toekomstige doelen als teamleider.

Ik vind het boeiend om een team te leiden en te zorgen voor een goede sfeer tussen mensen met verschillende persoonlijkheden. Ik denk dat een gezonde werkomgeving hieraan bijdraagt.

Aniel Radjkoemar, Team Coordinator

Interview over de rol van team coordinator

Wat houdt jouw rol als Team Coordinator binnen Application & Integration Management in?  
"Mijn rol als Team Coordinator draait om het efficiënt laten verlopen van het teamwerk. Dit omvat het handhaven van klantafspraken, het tijdig opsporen en rapporteren van problemen, en het communiceren met onze leidinggevenden. Ik zorg ervoor dat de klant goed geïnformeerd wordt en onderhoud sterke relaties tussen teamleden, klanten en andere ondersteunende teams binnen Cegeka. Als er conflicten ontstaan tussen teamleden, met andere teams of met klanten, is het mijn verantwoordelijkheid om de situatie te kalmeren en de rust te bewaren. Ik hecht veel waarde aan een positieve werkomgeving en werkrelaties, en ik ben actief bezig met het handhaven daarvan binnen ons team."

 Waarom koos je voor deze functie en wat motiveert jou in het coördineren van een team binnen AIM? 
"De ervaring die ik de afgelopen jaren als engineer heb opgedaan, wil ik graag delen met ons team, dat voornamelijk bestaat uit jonge engineers. Daarnaast geniet ik ervan om als coördinator te fungeren voor een team met diverse culturele achtergronden, waaronder Nederlandse, Belgische en Roemeense collega's." 

Hoe zorg je voor een effectieve teamdynamiek binnen AIM?  
"Om een effectieve teamdynamiek binnen AIM te bereiken, streef ik naar open en oplossingsgerichte communicatie in mijn team. Ik moedig samenwerking en betrokkenheid aan door een open sfeer te creëren waarin we elkaar kunnen aanspreken op gedrag, houding of communicatie, zowel intern als naar klanten toe. Daarnaast hecht ik waarde aan het organiseren van activiteiten buiten werktijd, omdat dit ons de kans geeft elkaar op een informele manier beter te leren kennen."

Wat zijn jouw carrièreperspectieven als team coördinator?  
"Ik ben inmiddels begonnen aan een traject voor teamlead. Ik zal in een periode van 6 maanden moeten aantonen dat de gestelde doelen gehaald worden die er voor dit traject afgesproken zijn."

Waarom is de rol van team lead voor jou een logisch vervolg op die van een team coordinator? 
"Als teamleider wil ik een positieve werkomgeving creëren binnen ons team om de tevredenheid van collega's te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dit draagt bij aan het welzijn van collega's en vermindert het risico dat zij Cegeka verlaten. Het behalen van de doelstellingen die door het management zijn vastgesteld, is een belangrijke prioriteit. Daarnaast streef ik ernaar om relevante trainingen en cursussen, zoals de training "situationeel leiderschap", te volgen als onderdeel van onze doelstellingen." 

true image_overlay_text #11687F 540x400 Aniel (4) 1440x600 Aniel (2)