Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Cegeka News

Cegeka lanceert dataplatform Mobilize voor slimme steden


28 oktober 2021

Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen. Keuzes op vlak van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en mobiliteit worden steeds vaker op lokaal niveau genomen. Innovatieve technologie kan lokale beleidsmakers helpen om die keuzes slim te maken. IT-bedrijf Cegeka lanceert het dataplatform Mobilize dat datagedreven verkeersinzichten biedt waarmee beleidsmakers onmiddellijk aan de slag kunnen.

“Wij ondersteunen steden, gemeenten en burgers in het bouwen van de leefbare steden. Dankzij toegang tot slimme technologie als big data en artificiële intelligentie, bieden we oplossingen die helpen om betere én snellere beslissingen te nemen”, zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka.

Mobiliteit als heet hangijzer voor steden en gemeenten

Telkens er kleine of grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd, moeten dezelfde afwegingen opnieuw gemaakt worden. Wat is de impact van een aanpassing op de verkeersveiligheid? Laat die ingreep voldoende ruimte voor de fiets? Blijft de stad tegelijkertijd vlot bereikbaar voor handelaars en industrie? Of waar plaatsen we de laadpalen voor elektrische auto´s het best? Elke beslissing heeft consequenties op vlak van economie, ecologie, leefbaarheid en gezondheid. En intuïtie volstaat niet langer om met goede oplossingen te komen. “Datagedreven innovatieve technologie kan gemeenten en steden helpen om doordachte mobiliteitskeuzes te maken. Dat is onze overtuiging. Daarom proberen we bij Cegeka technologische tools te ontwikkelen die beleidsmakers daarin ondersteunen”, legt Stijn Bijnens uit.

Mobilize – betere inzichten dankzij een ‘urban digital twin’

Mobilize verzamelt en gebruikt verkeersdata, context data en geografische data. Daarnaast zorgt het platform voor het visualiseren van de verkeersstromen. Van daaruit, kan je snel nieuwe scenario’s bouwen en de toekomstige impact ervan voorspellen. Mobilize levert een ware ‘urban digital twin’.

Het technologieplatform Mobilize helpt bijvoorbeeld bij grote uitdagingen zoals de invoering van een nieuw circulatieplan. “Daarnaast kan je ook de impact van wijzigingen in de verkeersinfrastructuur voorspellen op het omliggende wegennetwerk, de ideale omleiding bepalen bij wegenwerken en bekijken hoe sluipverkeer best kan aangepakt worden. Je kan de impact van scenario’s in enkele minuten digitaal visualiseren op je computerscherm. Daarnaast kan je ook een zicht krijgen op het aantal passanten of de optimalisatie van de verkeersstroming. De veelheid aan inzichten die dat oplevert, zal lokale besturen in staat stellen om veel proactiever te werken aan een toekomstgericht, slim mobiliteitsbeleid”, zegt Benny Schaeken, Director Smart Cities bij Cegeka.

Innovatieve combinatie van technologische bouwblokken

De succesformule van Mobilize is de innovatieve aanpak met drie technologische bouwblokken: big data, artificiële intelligentie en het gebruik van specifieke verkeersmethodes.

  • Mobilize visualiseert verkeerstromen
    Hoe meer data, hoe beter de inzichten. Mobilize verzamelt zowel historische data als “realtime” data over bijvoorbeeld het aantal voertuigen, hun snelheid en waar files ontstaan, maar ook om geografische en contextuele data zoals bijvoorbeeld geplande wegenwerken, evenementen of het weer, omdat die elementen ook het verkeer beïnvloeden en dus verklaren. Belangrijke data-partners zijn TomTom, Here en Telraam.
  • Snel en eenvoudig verkeerswijzigingen aanbrengen met Mobilize
    Het bouwen van nieuwe scenario’s kan dankzij een eenvoudige user interface waarmee straten digitaal kunnen toegevoegd, afgesloten of van rijrichting veranderd worden. Daarbij kan ook de maximale toegelaten snelheid aanpast worden.
  • Mobilize simuleert de wijzigingen
    De simulatie van een nieuw scenario leidt in enkele minuten tot de weergave van de impact van de wijzigingen in beeld en cijfers. Het vergelijken van resultaten van verschillende ingrepen, laat toe om het meest geschikte scenario voor een verkeersvraagstuk te kunnen bepalen.

Met Mobilize biedt Cegeka een gebruiksvriendelijk platform om verkeerspatronen te visualiseren en de impact van veranderingen te simuleren, te voorspellen en te bespreken. Dat bespaart niet enkel tijd en geld maar leidt vooral tot vlotter, veiliger verkeer – en dus voor een leefbare, bereikbare en duurzame stad.

Meer over hoe Cegeka Mobilize vlot mobiliteitsscenario’s simuleert en voorspelt

“Dankzij het gebruik van artificiële intelligentie, worden niet alleen onderlinge verbanden automatisch gedetecteerd, maar kan Mobilize ook toepassen wat het in het verleden geleerd heeft in nieuwe omstandigheden. Daardoor kan je, zelfs met weinig data, betere inzichten verwerven over hoe de mobiliteit in een gemeente of stad zal werken en dus voorspellingen doen over nieuwe, nog onbekende verkeerssituaties”, zegt Tim Jacobs, Product Manager bij Cegeka.

Slimme samenwerking tussen Cegeka en IMOB

In het Mobilize-platform brengt Cegeka haar IT- en AI-kennis samen met de academische transportmodellen van IMOB (Instituut voor Mobiliteit) van de UHasselt, dat onderzoek doet naar onder meer verkeersveiligheid en mobiliteit.

“Verplaatsingsgedrag is een belangrijke pijler van het IMOB-onderzoek. Mensen maken dagelijks tal van beslissingen over hun verplaatsingen: Wanneer vertrek ik? Ga ik met de auto, de bus of de fiets? Welke route neem ik? En voor welke andere activiteiten verplaats ik mij vandaag nog? Bij IMOB trachten we te begrijpen waarom ze die keuzes maken, want alleen dan kan je overheden en beleidsmakers ondersteunen in het nemen van beslissingen. In onze modellen proberen we de activiteiten van mensen te simuleren op dagbasis. Transport is eigenlijk slechts de afgeleide vraag en dat maakt ons transportmodel toch echt uniek. Als je – zoals de meeste andere modellen – alleen in kaart brengt hoeveel en welke mobiliteit er is, kan je immers nog steeds niet verklaren waarom mensen bepaalde verplaatsingen doen”, zegt prof. dr. Davy Janssens van IMOB, UHasselt.

“Ik kan het engagement dat Cegeka met dit project opneemt, alleen maar toejuichen. Met Mobilize brengen zij het academische en de praktijk mooi bij elkaar. Dat is niet zo evident, want het vraagt een intense samenwerking en grote investeringen. Toch ben ik ervan overtuigd dat Vlaanderen dit soort inspanningen nodig heeft. Zo lang iedereen op zijn eigen eilandje binnen zijn eigen comfortzone blijft, kan je nooit grote kennissprongen realiseren. Innoveren is echt teamsport”, besluit Davy Janssens.

Mobilize – werken met een ecosysteem van partners

“Naast IMOB en de datapartners, zijn er nog meerdere bedrijven actief betrokken in deze Quadruple Helix samenwerking. Mobilize is niet alleen interessant voor steden en gemeenten, ook studiebureau’s zoals Arcadis zien de meerwaarde van deze tool in hun dagdagelijkse activiteiten. Daarnaast biedt de ervaring van Citymesh met netwerken en veilige data verzameling een ideale basis om Mobilize te voeden met relevante data.

Steden en gemeenten die met Mobilize aan de slag willen, kunnen dat nu zelfs doen, zonder aanbesteding, via het consortium Smartville dat een contract afsloot voor 5 jaar met C-Smart” zegt Bart Verbeeck, Business Development Executive bij Cegeka.

Het dataplatform Mobilize is gerealiseerd met de steun van VLAIO.


Aanvullende nieuwsberichten:


Gerelateerde artikels

f