Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Identity Governance and Administration technologie en de uitdagingen

Uw personeelsbestand is continu in beweging met nieuwe medewerkers die starten, bestaande medewerkers die van rol veranderen of medewerkers die uw organisatie verlaten. Deze ontwikkeling brengt voortdurend uitdagingen met zich mee voor de beveiliging. Om bij te blijven met de ontwikkelingen binnen uw bedrijf, moet u ervoor zorgen dat de toegangsrechten tot de verschillende resources zoals applicaties, gegevens, portals, databases die lokaal of in de cloud draaien, correct worden bijgehouden.

Identity Governance and Administration (IGA) bepaalt hoe u de toegang van gebruikers tot deze resources organiseert, bewaakt, beheert en rapporteert en houdt hierbij rekening met de audit- en compliancevereisten.

Cybersecurity_IGA_Blog_article_Illustration_1024x512px

Noodzakelijk, maar geen noodzakelijk kwaad

IGA-technologie is essentieel voor het beheren van identiteitsgegevens en toegangsrechten binnen uw organisatie. Ze geeft de juiste mensen op het juiste moment en om de juiste redenen toegang tot de juiste gegevens en systemen.

Maar IGA doet meer dan alleen identity access management faciliteren.

  • Ze maakt het voor bedrijven eenvoudiger om aan de compliancevereisten te voldoen, omdat de toegangsrechten voor al uw medewerkers centraal worden gerapporteerd.
  • Verder biedt ze u de mogelijkheid om de zogenaamde "least privilege"- en "need to know"-principes te implementeren, zodat alleen autorisaties worden verleend die noodzakelijk en goedgekeurd zijn.
  • Omdat de processen zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen, hebt u minder medewerkers nodig om autorisatieverzoeken uit te voeren, wachtwoorden te resetten en rapporten af te leveren.
  • IGA is gekoppeld aan "gezaghebbende" bronnen, zoals een personeelssysteem. Hierdoor wordt de toegang tot uw resources afgestemd op de medewerkers die binnen uw organisatie actief zijn.
  • Op die manier worden nieuwe mensen sneller toegevoegd, beschikken zij over de juiste toegangsrechten in hun rol en kunnen ze vanaf hun eerste werkdag alles doen wat ze moeten kunnen doen.

Het IGA-systeem: hoe weet u wat de risico's zijn? Wat zijn de risico's?

Een IGA-systeem omvat een aantal tools die organisaties meer inzicht bieden in de risico's die ze lopen op IT-gebied.

  • Certificering is een proces waarbij een beheerder of applicatie-eigenaar de autorisaties van medewerkers op gezette tijden kan herzien, intrekken of bevestigen.
  • Classificatie van bronnen biedt een overzicht van de risico's die aan een resource verbonden zijn en toont welke personen bevoorrechte toegang hebben tot kritieke resources.
  • Scheiding van functies, ten slotte, bepaalt welke combinaties van autorisaties mogelijk een risico inhouden. Een voorbeeld hiervan is een medewerker die zijn eigen onkostennota's kan goedkeuren.

Met deze tools kunt u de focus verleggen van functionaliteit en efficiëntie (beheren van toegang) naar het beperken van de bedrijfsrisico's. Hierdoor worden uw medewerkers zich ook meer bewust van het belang van identiteits- en toegangsbeheer.

Rome is niet op één dag gebouwd (het Maturity-model)

Door IGA te implementeren, krijgt een organisatie meer maturiteit en groeit het bewustzijn van de medewerkers over identiteitsgegevens en toegangsrechten. IGA implementeren is geen eenmalig project, maar een evolutie. Om de functies optimaal te kunnen benutten, moet een bedrijf de verschillende stadia van de best practice-benadering voor IGA doorlopen.

Cybersecurity_IGA_schema_1024x512px

Conclusie: Altijd de juiste toegang tot de juiste resources

Om bij te blijven met de evoluties binnen uw bedrijf, moet u ervoor zorgen dat de toegang tot al uw resources correct wordt bijgehouden. Met IGA zorgt u ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment en om de juiste redenen toegang krijgen tot de juiste resources. Het systeem biedt bedrijven ook waardevolle inzichten over de risico's die ze lopen op IT-gebied. Een IGA implementeren is geen eenmalig project, maar een evolutie. IGA speelt een fundamentele rol op het gebied van compliance, vermijdt arbeidsintensieve taken en beperkt de bedrijfsrisico's. Bovendien helpt IGA u om meer grip te krijgen op uw Identity & Access Management.

NL - CTA - Cybersecurity - eBook Reduce Cybersecurity Risks - NL - 600x200