Omgaan met onzekerheid in de food supply chain; Creëer een stabiel platform voor flexibiliteit

DELEN

De gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben direct effect op de prijzen van gas en verschillende grondstoffen. Niet alleen zagen we eerder al prijsverhogingen door de coronacrisis als gevolg van grondstoftekorten, voedselproducenten krijgen nu te maken met zowel schaarste als extra verhogingen. De impact is groot op de bedrijven.

Zo stegen de prijzen van voedingsmiddelen met 8.5% ten opzichte van vorig jaar in april. Rusland en Oekraïne produceren samen 30% van de tarwe in de wereld. Op 22 maart waren de tarweprijzen wereldwijd al met 19% gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En ongeveer twee derde van de zonnebloemolie die Nederland invoert, is afkomstig uit de Oekraïne. De COVID-crisis en de onrust in Oekraïne hebben grote impact op de beschikbaarheid van grondstoffen op de wereldmarkt. En hoewel de etikettering voor gebruik van zonnebloemolie in producten is versoepeld, stelt dit veel organisaties voor grote uitdagingen die doorwerken in de gehele keten. Hoe behalen ze toch de bestaande productie en blijven ze wendbaar genoeg om goed om te gaan met onzekerheden? Gebruik van alternatieve grondstoffen is een optie. Dit raakt echter de complete supply chain, van inkoop, receptuur, compliance en kwaliteitsissues tot afspraken met leveranciers en klanten. In deze situatie zijn overzicht en grip op de bedrijfsvoering cruciaal. De beschikbaarheid van betrouwbare, geïntegreerde data is onmisbaar. Want zeker in de foodsector is volledige traceerbaarheid en voldoen aan actuele regelgeving essentieel.

De vraag is hoe voedingsbedrijven omgaan met de onzekere grondstoffensituatie van dit moment: afwachten of alternatieven inzetten. Dit vereist hoe dan ook veel aanpassingvermogen, van de organisatie en de IT-omgeving. Digitalisering speelt hierbij een sleutelrol, omdat organisaties een goed beeld van supply chain nodig hebben om veranderingen überhaupt adequaat door te voeren. Zeker in de foodsector waar naast operationele uitdagingen ook steeds strengere eisen rondom kwaliteit, traceability en compliance zijn.

 

Digitale wendbaarheid
Wanneer een voedingsbedrijf besluit te anticiperen op de veranderende marktsituatie door een ander ingrediënt te gaan gebruiken, raakt dit niet enkel de etikettering, maar de gehele organisatie. Digitale wendbaarheid is cruciaal om een alternatieve grondstof eenvoudiger toe te passen. Volgens Ismail Yasemin, CIO van Sonneveld, leverancier van bakkerij-grondstoffen is anticiperen nog lastiger als een organisatie alle processen in de supply chain als silo’s benadert en dan bijvoorbeeld ook nog verschillende productielocaties heeft.

 

Van A tot Z traceerbaar
In de huidige dynamiek is het belangrijk de basis goed op orde te hebben. Allereerst om te zorgen dat fabrieken kunnen doordraaien. Ook is het cruciaal om alle activiteiten en stappen in de supply chain van A tot Z te kunnen volgen en zo nodig bij te sturen. Een goed fundament met voldoende flexibiliteit maakt het mogelijk wijzigingen, zoals alternatieve grondstoffen, centraal en in één keer door te voeren. Dit vergroot de slagkracht, is kosteneffectief en voorkomt fouten.

 

Eén versie van de waarheid
Sonneveld creëerde de vereiste digitale wendbaarheid door de overstap naar een geïntegreerd ERP-systeem op basis van Dynamics 365 F&O for food. Hierdoor is de grip op activiteiten en processen aanzienlijk verbeterd. Alle stappen in de supply chain zijn met elkaar in lijn gebracht. Alle locaties worden vanuit een centraal platform beheerd en aangestuurd, van grondstoffeninkoop, planning, productie en logistiek tot de customer service. Bovendien wordt data één keer ingevoerd, wat de efficiency en datakwaliteit sterk verbetert. “Er is altijd één versie van de waarheid. Het is een verademing dat we eindelijk alle kernprocessen, van inkoop en productieplanning centraal beheersen. Dit draag direct bij aan onze flexibiliteit”, aldus Ismail Yasemin, CIO bij Sonneveld.

 

Span of control uitbreiden
De huidige onzekerheid is een gegeven en zal voorlopig blijven bestaan. Het is dus de kunst om wendbaar te zijn en te blijven. Een goed fundament biedt de zekerheid dat actuele processen goed verlopen. Bovendien is de span of control groter. Sonneveld heeft de ruimte gecreëerd om vanuit een stabiele basis flexibel in te spelen op ontwikkelingen. Op die manier is de overstap op alternatieve grondstoffen snel en efficiënt door te voeren.

 

Laat je inspireren door de Food & Chemicals community
Sonneveld maakt deel uit van de Food & Chemicals community die Cegeka faciliteert. De community bestaat uit IT en Business verantwoordelijken die tijdens regelmatige bijeenkomsten hun kennis, ervaring en netwerken delen om elkaar te inspireren.

Meer weten of deel uit maken van de Food community? Stuur een berichtje of plan een virtuele koffie met Talitha Boorsma.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze oplossingen? Vul ons contactformulier en onze specialisten nemen contact op.

Neem contact met ons op