Testen saai? Nee, super interessant! 

Redmar Oosterkamp,
Lead Consultant en Testmanager

Lead Consultant en Testmanager Redmar Oosterkamp werkt al ruim zeven jaar bij Cegeka. Door de jaren heen heeft hij zich ontwikkeld en ervaring opgedaan. Sinds vorig jaar is hij officieel Testmanager geworden. Redmar deelt graag zijn kennis rondom testen. Hij merkt dan ook regelmatig dat testen door velen als saai wordt beschouwd. Maar volgens hem is testen allesbehalve saai. Hij vindt het juist enorm interessant 

In eerdere gesprekken met zijn manager, waaronder gesprekken binnen de HR-cyclus, kwam naar voren dat Redmar naast zijn rol als Lead Consultant meer wilde doen. “Ik had de ambitie om Testmanager te worden. Ik was dan ook erg enthousiast om hiermee aan de slag te gaan. Zo heb ik hiervoor vorig jaar zomer het examen TMap® Suite Test Master afgerond en mocht ik mij vorig jaar daadwerkelijk Testmanager noemen.” 

Een opgerichte testgilde

“Naast mijn werkzaamheden als Senior Business Analist bij twee projecten voor twee verschillende klanten heb ik een testvisie opgesteld. Hierin wordt het belang van testen benadrukt en verwoord hoe we dit naar een hoger niveau kunnen tillen.” Redmar heeft dit gedeeld met zijn collega’s waarna zij zich verenigde in wat we nu de testgilde noemen. “Als testgilde adviseren wij onder andere over kwaliteit, coachen en trainen we collega’s op het gebied van testen en willen we andere enthousiasmeren voor testmanagement. Daarnaast organiseren we elk jaar een thema-sessie over testen. Afgelopen oktober hebben we bijvoorbeeld een workshop georganiseerd over geautomatiseerd testen.” 

Redmar en de collega’s uit de testgilde vinden het interessant om zich in de onderwerpen rondom testen te verdiepen. “Voor buitenstaanders wordt testen nog wel eens als saai gezien. Dan deel ik graag vier manieren die testen veel interessanter maken.” 

Vier manieren om testen nóg interessanter te maken

Vroeger werd testen pas na het bouwen van systeem/software gedaan, om te controleren op gewenste functionaliteiten en systeemeisen. Nu is het testvakgebied uitgebreider: testers verbinden mensen, waarborgen kwaliteit en stimuleren innovatie en efficiëntie. Hoe? Ik beschrijf hieronder vier manieren. 

 1. Bug hunting
  Bug hunting is een verkennende manier om fouten in applicaties te vinden, waarbij teams samenwerken om bugs te identificeren. Dit is niet alleen leuk, maar leidt ook tot verrassende resultaten door de diverse perspectieven en rollen die betrokken zijn. Het wordt vaak als een test-hackathon gezien, met prijzen voor wie de meeste of interessantste bugs vindt. Na afloop worden de bugs besproken en worden oplossingen bedacht. 

 2. Automatiseren van de testuitvoering
  Een boeiende aanpak in testen is de automatisering van testuitvoeringen. Dit betekent dat testers tools ontwikkelen om het testproces te automatiseren. Hierdoor kunnen ze zich meer toeleggen op nieuwe ontwikkelingen in plaats van herhaaldelijk testen. Automatisering stroomlijnt repetitieve taken, waardoor testers meer tijd hebben voor het verkennen van nieuwe functies en innovatieve testmethoden.
   
 3. Testen vereenvoudigen
  Het versimpelen van testen kan leiden tot snellere resultaten. Het opstellen van een testplan kost vaak veel tijd vanwege de complexiteit ervan. Een oplossing is om een beknopt testplan in PowerPoint te maken, dat duidelijk beschrijft wat, hoe en waarom getest wordt. Dit maakt het niet alleen effectief maar ook toegankelijk. Het elimineren van overbodige stappen en het opsplitsen van testwerk in behapbare eenheden draagt bij aan een gestroomlijnd testproces en minimaliseert inspanningen die geen waarde toevoegen aan de resultaten.  

 4. Een ambassadeur van kwaliteit
  Vroeger lag de focus van testers op het invoeren van X en het controleren van Y in plaats van Z. Nu is het slimmer om vroeger in processen aan te sluiten, delen eerder te testen en deel te nemen aan ontwerpsessies. Zo denk je vanaf het begin mee over kwaliteitsstrategieën, waardoor testen verandert naar Quality Engineering. Als tester word je een kwaliteitsadviseur of -ambassadeur. 

Al met al heeft de rol van een tester zich in de loop der jaren geëvolueerd, niet alleen op het gebied van technologische mogelijkheden, maar ook in de manier waarop deze rol wordt vervuld. “Als tester kun je dus zeker meer betekenen door verder te kijken dan alleen de gebruikelijke taken. Dus, is testen saai? Ik denk van niet!” 

false image_overlay_text #11687F Cegeka- 540x400-Redmar-Lisa Social Sharing - Onze verhalen - Redmar Oosterkamp